Børne – og Ungdomspsykiatrisk Selskab

BUP-DK er et lægevidenskabeligt selskab, hvis formål er at fremme dansk børne- og ungdoms­psykiatri. I særlig grad er det selskabets opgave at fremme forskning, at sikre den bedst mulige uddannelse af speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri, at arbejde for at børn og unge får et optimalt behandlingstilbud og at udbrede kendskabet til børne- og ungdomspsykiatri. Selskabet ledes af en bestyrelse, som vælges af selskabets øverste myndighed, general­forsam­lingen. Generalforsamlingen vælger forman­den for selskabet. Bestyrelsen kan ned­sætte udvalg og udpege repræsentanter for selskabet til deltagelse i eksterne fora. Herunder fælles udvalg med bl.a. Dansk Psykiatrisk Selskab.

Nina Tejs Jørring

Overlæge
Forperson
forperson@bupnet.dk

Kasper Jessen

Afdelingslæge, PhD
Bestyrelsesmedlem, Webmaster
kasjes@rm.dk

Rune Stevnshøj Sørensen

Afdelingslæge
Bestyrelsesmedlem
Email

Ida Maria Ingeholm Kinkby

Afdelingslæge
Næstforperson
Email

Mette Falkenberg Krantz

Læge
Bestyrelsesmedlem
Email

Mirela Debost

1. Reservelæge
Bestyrelsesmedlem
Email

Janne Mayland Kongsted

1. Reservelæge
Bestyrelsesmedlem, Kasserer
kasserer@bupnet.dk

Rikke Wesselhoft

Afdelingslæge, PhD og Forskningslektor
Bestyrelsesmedlem
Email

Udvalg tilknyttet BUP-DK

Videruddannelsesudvalget (VIU)

Forperson: Afdelingslæge Meryam Javed, Meryam.Javed@regionh.dk

 • Sekretær: Vakant
 • H-kursusleder: Afdelingslæge Ida Maria Ingeholm Klinkby, ida.maria.ingeholm.klinkby.01@regionh.dk
 • I-kursusleder: Afsnitsledende overlæge Anne Cathrine Bregner Steenstrup, anne.cathrine.bregner.steenstrup@regionh.dk
 • Kursistrepræsentant 2022: Læge Cecilie Maria Frejstrup Maibing (psykoterapiansvarlig)
 • Kursistrepræsentant 2023: : Læge Signe Lund Bundgaard og Læge Cecilie Bræmer-Jensen
 • Ordinært medlem: Afdelingslæge Sarah Madsen
 • Ordinært medlem: Mathilde Frahm Laursen
 • Repræsentant fra FYP: Vakant

Diagnoseudvalg

Kontaktperson: Professor, overlæge, ph.d. Ole Mors

 • BUP repræsentanter: Anne Sofie Hansen og Rebekka Perlick
 • Professor, overlæge ph.d. Niels Bilenberg – mail Niels.Bilenberg@rsyd.dk

Foreningen af Yngre Psykiatere

Ida Maria Ingeholm Klinkby – Forperson (B&U psykiatri, Region Hovedstaden)

 • Christian Møller – Næstforperson (Voksenpsykiatri, Region Hovedstaden)
 • Anne-Katrine DL – Sekretær (Voksenpsykiatri, Region Hovedstaden)
 • Martin Køster Rimvall – Kasserer (B&U psykiatri, Region Hovedstaden)
 • Kasper Jessen (B&U psykiatri, Region Sjælland)
 • Helle B. Krogh (Voksenpsykiatri, Region Hovedstaden)
 • Cecilie Hutters  (Voksenpsykiatri, Region Hovedstaden)
 • Sophie Eriksen (Voksenpsykiatri, Region Hovedstaden)
 • Lene Buch Krogh-Nielsen (Voksenpsykiatri, Region Syddanmark)

Etikudvalget

Kontaktperson: Mette Falkenberg Krantz mette.falkenberg.krantz@regionh.dk

 • Peter Ramsing
 • Sophia Lindeberg
 • Johanne Østerby Sørensen
 • Erica Ydedahl-Jensen
 • Ida Marie Ziethen
 • Kathrine H. Nikolajsen
 • Tine Vesterby

Forskningsudvalget

Kontaktperson: Rikke Wesselhöft rwesselhoeft@health.sdu.dk

 • Pia Jeppesen (Sjælland)
 • Martin Rimvall (Hovedstaden)
 • Nina Hostrup Nielsen (Midt)
 • Susanne Koch (Sjælland)
 • Christina Horsager Pedersen (Nord)
 • Anne V. Sørensen (Midt)

Psykoterapiudvalget