Børne – og Ungdomspsykiatrisk Selskab

BUP-DK er et lægevidenskabeligt selskab, hvis formål er at fremme dansk børne- og ungdoms­psykiatri. I særlig grad er det selskabets opgave at fremme forskning, at sikre den bedst mulige uddannelse af speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri, at arbejde for at børn og unge får et optimalt behandlingstilbud og at udbrede kendskabet til børne- og ungdomspsykiatri. Selskabet ledes af en bestyrelse, som vælges af selskabets øverste myndighed, general­forsam­lingen. Generalforsamlingen vælger forman­den for selskabet. Bestyrelsen kan ned­sætte udvalg og udpege repræsentanter for selskabet til deltagelse i eksterne fora. Herunder fælles udvalg med bl.a. Dansk Psykiatrisk Selskab.

Nina Tejs Jørring

Overlæge
Forperson
forperson@bupnet.dk

Tlf. 4020 0517

Kasper Jessen

Afdelingslæge, PhD
Bestyrelsesmedlem, Webmaster
kasjes@rm.dk

Yamuna Ratnasingham

Overlæge
Bestyrelsesmedlem
Email

Christine Ebbesen

***
Næstforperson
Email

Mette Falkenberg Krantz

H-Læge, PhD, Post.Doc.
Bestyrelsesmedlem
Email

Mirela Debost

1. Reservelæge
Bestyrelsesmedlem, Nyhedsredeaktør
Email

Janne Mayland Kongsted

Afdelingslæge
Bestyrelsesmedlem, Kasserer
kasserer@bupnet.dk

Dorte Linde-Bech

***
Bestyrelsesmedlem
Email

Udvalg tilknyttet BUP-DK

Videreuddannelsesudvalget (VIU)

Forperson: Afdelingslæge Meryam Javed, Meryam.Javed@regionh.dk

 • Sekretær: Vakant
 • H-kursusleder: Afdelingslæge Ida Maria Ingeholm Klinkby, ida.maria.ingeholm.klinkby.01@regionh.dk
 • I-kursusleder: Afsnitsledende overlæge Anne Cathrine Bregner Steenstrup, anne.cathrine.bregner.steenstrup@regionh.dk
 • Kursistrepræsentant 2022: Læge Cecilie Maria Frejstrup Maibing (psykoterapiansvarlig)
 • Kursistrepræsentant 2023: : Læge Signe Lund Bundgaard og Læge Cecilie Bræmer-Jensen
 • Ordinært medlem: Afdelingslæge Sarah Madsen
 • Ordinært medlem: Mathilde Frahm Laursen
 • Repræsentant fra FYP: Vakant

Diagnoseudvalg

Kontaktperson: Professor, overlæge, ph.d. Ole Mors

 • BUP repræsentanter: Anne Sofie Hansen og Rebekka Perlick
 • Professor, overlæge ph.d. Niels Bilenberg – mail Niels.Bilenberg@rsyd.dk

Foreningen af Yngre Psykiatere

 • Cecilie Hutters – Forperson (Voksenpsykiatri, Region Hovedstaden)
 • Christian Møller – Næstforperson (Voksenpsykiatri, Region Hovedstaden)
 • Anne-Katrine DL – Sekretær (Voksenpsykiatri, Region Hovedstaden)
 • Sophie Eriksen – Sekretær (Voksenpsykiatri, Region Hovedstaden)
 • Kristine Bach Korsholm Knudsen – Bestyrelsesmedlem (Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Hovedstaden)
 • Malene Toft – Bestyrelsesmedlem (Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Hovedstaden)
 • Caroline Arnbjerg – Bestyrelsesmedlem (Voksenpsykiatri, Region Midt)
 • Frode Soderhjelm Dinkelspiel – Bestyrelsesmedlem (Voksenpsykiatri, Region Hovedstaden)
 • Daniel Rødbro Burmester – Bestyrelsesmedlem (Voksenpsykiatri, Region Hovedstaden)

Etikudvalget

Kontaktperson: Mette Falkenberg Krantz mette.falkenberg.krantz@regionh.dk

 • Peter Ramsing
 • Sophia Lindeberg
 • Johanne Østerby Sørensen
 • Erica Ydedahl-Jensen
 • Ida Marie Ziethen
 • Kathrine H. Nikolajsen
 • Tine Vesterby

Forskningsudvalget

Kontaktperson: Rikke Wesselhöft rwesselhoeft@health.sdu.dk

 • Pia Jeppesen (Sjælland)
 • Martin Rimvall (Hovedstaden)
 • Nina Hostrup Nielsen (Midt)
 • Susanne Koch (Sjælland)
 • Christina Horsager Pedersen (Nord)
 • Anne V. Sørensen (Midt)

Psykoterapiudvalget