Grunduddannelsen - generelt

Herunder følger en kort opsummering og gennemgang af den nyeste psykoterapibetænkning revideret i 2023. Yderligere detaljer findes i selve betænkningen – link

Grunduddannelsen i psykoterapi er en obligatorisk del af speciallægeuddannelse i børne- og ungdomspsykiatri. Uddannelseslægen stifter her bekendtskab med og opnår erfaring inden for de 3 store hovedgrene: kognitiv adfærdsterapi, psykodynamisk terapi og systemisk/narrativ terapi. Der vil være mulighed for også at stifte bekendtskab med de nyere bølger indenfor disse grene.

Den teoretiske undervisning foregår som en del af hhv. I og H-kurser samt på regionale kurser for børne- og ungdomspsykiatere, der søges ved de respektive uddannelsessteder.

Supervisionen indenfor de forskellige teoriretninger skal ydes af specialister i psykoterapi godkendt af BUP-DK indenfor samme retning.

Listen over godkendte specialister findes her – link

Dog kan en person under uddannelse til specialist i psykoterapi, som er på den sidste tredjedel af sin uddannelse, supervisere på grunduddannelsen, forudsat at denne person får supervision minimum for hver anden udøvet supervision. Personen under uddannelse til specialist i psykoterapi kan højst udøve 30 supervisioner på grunduddannelsen. Supervisionen af supervisionen skal være ved godkendt supervisor (dokumentation vedlægges). Den enkelte uddannelsessøgende læge kan højst have 10 supervisionssessioner ved en person under uddannelse til specialist i psykoterapi, som får supervision på denne supervision.

Generelle krav til terapi/supervision på grunduddannelsen:
• En session (både terapi og supervision) er min. 45 minutter, og der skal udføres minimum 5 terapisessioner med tilhørende 5 supervisionssessioner pr. forløb.
• Terapi og supervision tæller 1:1, dvs. at 8 timers terapi og 5 timers supervision i den samlede opgørelse tæller for 5 timer.
• Minimum ét forløb med legeterapi (a’ 5 terapi + supervisionssessioner) med et barn, der modenhedsmæssigt er maks. 11 år
• Minimum ét psykodynamisk forløb på 15 terapisessioner med min. 10 supervisionssessioner
• Min. 20 timers familieterapi samlet, fordelt på min. 2 familier
• Min. 20 timers kognitiv adfærdsterapi skal foregå som individuel terapi
• Min. 20 timers individuel supervision (10 timer i kognitiv adfærdsterapi og 10 timer psykodynamisk)

Moduler til uddannelse for Region Hovedstaden og Region Sjælland:

Modul 1, hold 1 (Modul: Introduktion til psykoterapi)

Modul 1, hold 2 (Modul: Introduktion til psykoterapi)

Modul 2 (Modul: Psykodynamisk teori)

Modul 3 (Modul: Kognitiv adfærdsterapi)

Modul 4 (Modul: Systemisk og narrativ terapi)