Årshjul

Faste bestyrelsesmøder Opgaver
MARTS: Bestyrelsesmøde ifm. Årsmødet
 • Aftale datoer med hotellet vedr. næste år
 • Oplysning om tid og sted til medlemmerne ang. næste årsmøde
 • Konstituerende møde
APRIL: Virtuelt bestyrelsesmøde
 • Planlægning af 2-dages mødet i maj
 • Lære nye medlemmer at kende
MAJ: bestyrelsesmøde – 2 dage
 • Fællesmøde med forskningsudvalget
 • Fællesmøde med årsmøde arbejdsgruppe
JUNI: Bestyrelsesmøde (altid i København)
 • Fællesmøde med DPBO og DPS
 • Planlægning af 2-dages mødet i september
JULI: Intet bestyrelsesmøde
 • Sommerferie
AUGUST: Intet bestyrelsesmøde
SEPTEMBER: bestyrelsesmøde – 2 dage
 • Fællesmøde med psykoterapiudvalget
 • Opfølgning på årsmødeplanlægningen
OKTOBER: Intet bestyrelsesmøde
NOVEMBER: Bestyrelsesmøde
 • Fællesmøde med etikudvalget
 • Fællesmøde med diagnoseudvalget
 • Lave udkast til tilmeldingsformular til årsmøde
 • Udarbejdelse af næste års budget (forud for Årsmødet)
DECEMBER: Intet bestyrelsesmøde
 • Tilmeldingsformular udsendes
JANUAR: Bestyrelsesmøde

 

 • Fællesmøde med uddannelsesansvarlige overlæger og VIU under temaet uddannelse
 • Nyhedsmail: bede om forslag til dagsordenspunkter til GF
FEBRUAR: Intet bestyrelsesmøde
 • Udsendelse af dagsorden til GF (senest 3 uger før mødet)
 • Sidste frist for tilmelding medio februar
 • Tilbagemelding til Nyborg Strand ang. antal tilmeldte