Forskningsudvalget

Forskningsudvalget er et udvalg under Børne- og ungdomspsykiatrisk Selskab (BUP-DK), der har til formål at fremme dansk børne- og ungdomspsykiatrisk forskning og at styrke samarbejdet om forskningsprojekter på tværs af regioner. Forskningsudvalget vil udgøre en platform, hvor medlemmer med særlig interesse i forskning kan erfaringsudveksle og netværke.

Udvalgets opgaver

 • Fungere som rådgivende organ for BUP-DK i forskningsspørgsmål
 • Årligt udvalgsmøde med BUP-DK
 • Formidle udvalgte børne- og ungdomspsykiatriske forskningsresultater til medlemmerne
 • Fokusere på rekruttering af forskningsinteresserede læger præ- og postgraduat
 • Samarbejde med forskningsudvalget i Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS)
 • Sikre at bupnet.dk hjemmesiden er opdateret med links til børne- og ungdomspsykiatriske
  forskningsenheder i Danmark
 • Arrangere det faglige program ved BUP-DK årsmøde i samarbejde med bestyrelsen
  (årsmøde udvalget)
 • Arrangere online oplæg for BUP-DKs medlemmer i efteråret

Forskningsudvalget udarbejder forretningsorden. Forskningsudvalget mødes 3-4 gange om året. Referater fra møderne offentliggøres på BUP-DKs hjemmeside. Udvalget består af 6-8 medlemmer, heraf minimum en professor og en uddannelseslæge. Det tilstræbes, at alle medlemmer er forskningsaktive og at både kvalitativ og kvantitativ forskning er repræsenterede samt at der er en bred geografisk repræsentation. Forskningsudvalget er et stående udvalg, der nedsættes af BUP-DKs bestyrelse jf. vedtægterne (§10, stk. 1). Udvalget får økonmisk dækning til afholdelse af møder jf. vedtægterne (§10, stk. 2).

Udvalgets sammensætning

Forperson afdelingslæge Rikke Wesselhöft (BUP Odense) rwesselhoeft@health.sdu.dk

Pia Jeppesen (Sjælland)
Martin Rimvall (Hovedstaden)
Nina Hostrup Nielsen (Midt)
Susanne Koch (Sjælland)
Christina Horsager Pedersen (Nord)
Judith Becker Nissen (Midt)

Nyheder

Se hvad der er i planerne indenfor Børne- og Ungdomspsykiatrien.

Se alle nyheder her - Se alle nyhedsbreve her

Få nyhederne i din indbakke

Ønsker du at modtage nyheder fra børne- og ungdomspsykiatrien, så tilmeld dig helt enkelt her, skriv dit navn og din mailadresse og modtag løbende nyheder.

X @BUP_DK

Følg vores tweets med fokus på bla.a. forskning, uddannelse af speciallæger og behandlingstilbud.

Indmeldelse

BUP-DK er medlem af Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS, tidl. DMS) og er tilsluttet European Society of Child and Adolescent Psychiatry (ESCAP).

Medlemskabet koster 1600,- kr. årligt, heraf går 300,- kr. til medlemskab af FYP, for hvem det er relevant. Det første års medlemskab er gratis.