Psykoterapi - Generelt

Psykoterapi er en essentiel del af det børne- og ungdomspsykiatriske speciale. Som led i speciallægeuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri skal uddannelseslægen gennemføre en obligatorisk uddannelse i psykoterapi. Denne grunduddannelse har til formål at give lægen kompetencer inden for de tre hovedgrene: kognitiv adfærdsterapi, psykodynamisk terapi og systemisk/narrativ terapi.

En detaljeret beskrivelse af indholdet samt kravene til den psykoterapeutiske grunduddannelse samt videreuddannelse til specialist og supervisor findes i betænkningen. Der er i 2023 foretaget revidering mhp. at reflektere udviklingen i den psykoterapeutiske praksis samt være mere fleksibel og fortsat forestå høj faglig praksis.

Grunduddannelsen i psykoterapi varetages på forskellig vis i de 5 regioner og kurserne søges derfor igennem de respektive uddannelsessteder.

Efter endt gennemførelse af grunduddannelsen i psykoterapi kan de psykoterapeutiske kompetencer udbygges med en specialistuddannelse i psykoterapi. Hele grunduddannelsen i psykoterapi fordrer at der løbende uddannes specialister i psykoterapi, der kan yde kvalificeret psykoterapeutisk behandling og undervise og supervisere på grunduddannelsen i psykoterapi.

Det er Videreuddannelsesudvalget der vurderer og godkender ansøgninger på grunduddannelsen og Psykoterapiudvalget der vurderer og godkender specialist- samt supervisoruddannelsen. Der findes yderligere information angående procedurerne her på siden.