Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab

BUP-DK er et lægevidenskabeligt selskab, hvis formål er at fremme dansk børne- og ungdoms­psykiatri. I særlig grad er det selskabets opgave at fremme forskning, at sikre den bedst mulige uddannelse af speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri, at arbejde for at børn og unge får et optimalt behandlingstilbud og at udbrede kendskabet til børne- og ungdomspsykiatri. Selskabet ledes af en bestyrelse, som vælges af selskabets øverste myndighed, general­forsam­lingen. Generalforsamlingen vælger forman­den for selskabet. Bestyrelsen kan ned­sætte udvalg og udpege repræsentanter for selskabet til deltagelse i eksterne fora. Herunder fælles udvalg med bl.a. Dansk Psykiatrisk Selskab.

Årsmødet 2024

BUP-DK gør sig godt internationalt – f.eks. med en flot ESCAP, det vrimler frem med fed forskning og 10-årsplan-projekter, men samtidig er det svært at følge med i klinikken. Vi håber årsmødet vil give dig inspiration, energi og begejstring til at holde fast, så vi sammen kan skabe den bedste Børne- og Ungdomspsykiatri.