Kompetenceudviklingskort

I psykoterapiudvalget i Børne- og ungdomspsykiatrisk Selskab har vi udarbejdet kompetenceudviklingskort for de tre terapeutiske retninger, som uddannelseslægerne i børne- og ungdomspsykiatri skal have uddannelse og erfaring med. Der er således et kompetenceudviklingskort for psykodynamisk psykoterapi, to for kognitiv adfærdsterapi samt et for systemisk/narrativ terapi.
Kompetenceudviklingskortet er ment som en hjælp til at skabe overblik over de elementer som indgår i terapien og som uddannelseslægen skal lære at forstå, anvende og få erfaring med, når vedkommende har et superviseret terapeutisk forløb med en ung eller et barn.
Kompetenceudviklingskortet er lavet som et arbejdskort, hvor der kan skrives noter. Uddannelseslægen skal have flere terapeutiske forløb for at kunne dække alle elementer på kompetenceudviklingskortet og for at få erfaring nok med den terapeutiske retning. Det er derfor ikke meningen, at de enkelte kompetencer skal godkendes på kompetenceudviklingskortet, men det kan være en hjælp til at skabe overblik og til at bruge i den samlede vurdering af det terapeutiske forløb som uddannelseslægen har haft. Supervisor skal fortsat godkende det samlede forløb og underskrive på det sædvanlige dokument for udført terapi.
Der er en rubrik til at underskrive på kompetenceudviklingskortet, hvor der er mulighed for at supervisor kan dokumentere, at uddannelseslægen har arbejdet med de kompetencer, der er noteret omkring på kompetenceudviklingskortet.

Kompetenceudviklingskort KAT 1
Kompetenceudviklingskort KAT 2
Kompetenceudviklingskort systemisk-narrativ
Kompetenceudviklingskort psykodynamisk