Psykoterapi - Specialist- og supervisorliste

Herunder kan findes listen over godkendte specialister samt supervisorer.
Det er vigtigt at orientere sig grundigt i listen ved opstart af nyt terapiforløb, således at det er godkendte specialister/supervisorer, der star for supervisionen af yngre læger i forbindelse med deres grunduddannelse.
Dog kan en person under uddannelse til specialist i psykoterapi, som er på den sidste tredjedel af sin uddannelse, supervisere på grunduddannelsen, forudsat at denne person får supervision minimum for hver anden udøvet supervision. Personen under uddannelse til specialist i psykoterapi kan højst udøve 30 supervisioner på grunduddannelsen. Supervisionen af supervisionen skal være ved godkendt supervisor (dokumentation vedlægges). Den enkelte uddannelsesøgende læge kan højst have 10 supervisionssessioner ved en person under uddannelse til specialist i psykoterapi, som får supervision på denne supervision.

Listen over godkendte specialister og supervisorer i psykoterapi kan læses her