Psykoterapi Grunduddannelsen - godkendelse

Videreuddannelsesudvalget godkender grunduddannelsen i psykoterapi for læger i børne- og ungdomspsykiatrisk speciallægeuddannelse. Du kan finde skemaet til godkendelse af terapiforløb og supervision herunder. Vær opmærksom på at du har læst denne VEJLEDNING grundigt, før du ansøger om godkendelse af din grunduddannelse i psykoterapi.
Det er ansøgerens eget ansvar at alle krav er opfyldt, før der kan gives en godkendelse.
Nedenstående skemaer skal bruges til løbende og endelig opgørelse af psykoterapi.

Grunduddannelsen under 2023-betænkningen:
Psykoterapiopgørelse 2023 – skema

Grunduddannelsen under 2019-betænkningen:
Psykoterapiopgørelse 2020
Psykoterapiopgørelse 2017-2019
Psykoterapiopgørelse 2014-2016

Grunduddannelsen under 2014-betænkningen:
Psykoterapiopgørelse 2017-2019 (betænkning 2014)
Psykoterapiopgørelse årgang 2014-2016, betænkning fra 2014
Psykoterapiopgørelse 2011-2013

Ansøgning fremsendes til:

Læge Cecilie M. F. Maibing på mail: cecilie.maria.frejstrup.maibing@regionh.dk
OBS: ansøgningen skal samles til et enkelt bilag/dokument og med tydelig angivelse af bilag.
Før ansøgningen indsendes, bør ansøgeren sikre sig følgende: at supervisorernes navne er læsbare, at supervisorerne er godkendte i BUP, samt at kravene i psykoterapibetænkningen er opfyldt. Listen af godkendte supervisorer kan findes på hjemmesiden.

Fristerne for indsendelse af ansøgning er som følgende: 1. februar, 1. juni, 1. september og 1. november. Ansøgninger modtaget efter disse datoer behandles ved næste runde.