Psykoterapibetænkningen

Den nyeste betænkning er udgivet fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark, BUP-DK, i 2023. Betænkningen har overordnet fokus på at sætte retningen for en høj faglig standard af såvel grunduddannelse samt specialist- og supervisoruddannelse samtidig med at uddannelserne afspejler udviklingen i den psykoterapeutiske praksis med nyere retninger og anvendelse af digital behandling.
Herunder findes den nyeste samt de tidligere psykoterapibetænkninger. I betænkningen er kravene til både grunduddannelsen samt specialist- og supervisoruddannelsen beskrevet.

NY Psykoterapibetænkning pr. 29. september 2023 – link
Psykoterapibetænkning pr. 24. februar 2019 – link
Psykoterapibetænkning fra 2014 – link