Martin Rimvall

Martin Rimvall blev tilknyttet Forskningenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri i Region Hovedstaden som kandidatstuderende. Efter endt KBU blev han tilknyttet som Ph.d. studerende og han forsvarede i september 2020 sin Ph.d. afhandling med titlen: Psychotic experiences in children and adolescents from the general population. Independent risk factors of psychopathology or merely epiphenomena?

3 hurtige spørgsmål til Martin om forskning i børne- og ungdomspsykiatri under studietiden:

Hvordan kom du i gang med at forske i børne- og ungdomspsykiatri?

Jeg søgte et forskningsår der blev opstillet til et børne- og ungdomspsykiatrisk projekt, da jeg gik på 1. semester kandidat. En af opgaverne var, at lave psykopatologiske interviews og psykologisk testning, hvilket jeg syntes lød meget spændende. Selve forskningen var meget sekundær for mig til at starte med – men blev derefter hooked.

Hvad fik du ud af at gå i gang med at forske allerede som studerende?

Jeg fik i forbindelse med mit forskningsår både afsluttet min kandidatopgave, og jeg fik efterfølgende mulighed for at publicere min opgave til et internationalt tidsskrift. Jeg fik mulighed for at fortsætte med lidt “fritidsforskning” ved siden af resten af mine studier, hvilket gav en helt anden og meget mere dybdegående måde at arbejde på, sammenlignet med måden man ellers arbejder på under medicinstudiet. Jeg kunne derfor også selv være med til at forme mit eget projekt sidenhen, så jeg kunne skrive en PhD efter min KBU-uddannelse, som jeg virkelig brændte for, og følte jeg havde ejerskab over.

Har du et godt råd til medicinstuderende der overvejer at lave forskning i børne- og ungdomspsykiatrien?

Jeg ville sørge for at finde et projekt der giver mulighed for at møde og undersøge børn eller unge på den ene eller anden måde. Desuden er det en god ide at være med i et projekt, hvor man er garanteret, at der allerede ligger data (fra det samme eller et andet projekt), som man kan skrive sin forskningsopgave over – det vil spare en for mange frustrationer og optimere chancerne for at kunne publicere en artikel, hvilket er en meget sjov og lærerig proces.

Link til den artikel der kom ud af Martins forskningsår: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24737124/

Få nyhederne i din indbakke

Ønsker du at modtage nyheder fra børne- og ungdomspsykiatrien, så tilmeld dig helt enkelt her, skriv dit navn og din mailadresse og modtag løbende nyheder.

X @BUP_DK

Følg vores tweets med fokus på bla.a. forskning, uddannelse af speciallæger og behandlingstilbud.

Indmeldelse

BUP-DK er medlem af Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS, tidl. DMS) og er tilsluttet European Society of Child and Adolescent Psychiatry (ESCAP).

Medlemskabet koster 1600,- kr. årligt, heraf går 300,- kr. til medlemskab af FYP, for hvem det er relevant. Det første års medlemskab er gratis.