Danske Multidisciplinære Psykiatri Grupper

Aktuelt er der udarbejdet nedenstående retningslinjer (DMPG Retningslinjer). Derudover, så har de lavet en samling over samtlige gældende og ‘ikke gældende’ retningslinjer indenfor både voksen og børne- og ungdomspsykiatrien (Eksterne hjemmesider)