Så har vi i bestyrelsen skrevet input til Sundhedsstrukturkommissionen.

 

Den slags kan nok synes lidt langt fra den kliniske virkelighed. Det syntes jeg i hvert fald selv for ganske få år siden. Nu tænker jeg nogle gange, det er frygtindgydende hvor meget de politiske beslutninger faktisk betyder for vores kliniske hverdag.

 

Så vi har gjort os umage og forsøgt at give nogle input, vi håber, kan bidrage til et bedre sundhedsvæsen og især bedre Børne- og Ungdomspsykiatri for børnene, de unge, deres familier og for medarbejderne.

Vi har fire punkter, vi gerne vil fremhæve:

1.    Psykisk sygdom opstår i en kombination af både biologiske, psykiske og sociale årsager, og derfor skal behandlingen adressere alle tre aspekter. Både den behandling der skal foregå på hospitalet og den der skal foregå i kommunen og i hjemmet.

2.    Der skal skelnes mellem psykisk sårbarhed og psykisk sygdom, og mellem forebyggelse og behandling, ligesom man både forebygger og behandler fysiske sygdomme.

3.    Den medmenneskelige relation er afgørende for et godt behandlingsresultat. Derfor skal mulighederne for kontinuitet i behandler-patient-relationen vægtes i den nye sundhedsstruktur (både i regionerne og i kommunerne).

4.    Der er alt for lidt fokus på behandlingen i socialpsykiatrien (behandlingen i kommunerne), herunder specialskoler, bosteder og døgninstitutioner til børn og unge. Der er behov for et løft af kompetencer og ressourcer og for at ambitionerne øges, så det svarer for eksempel til ambitionerne på kræftområdet.

 

Man kan læse hele vores input til Sundhedsstrukturkommissionen her: https://lnkd.in/d4gsmFZa