Psykoterapi

Psykoterapi er en central del af behandlingen i børne- og ungdomspsykiatrien. De tre overordnede retninger der arbejdes med i børne- og ungdomspsykiatrien, er kognitiv adfærdsterapi, psykodynamisk terapi og systemisk psykoterapi.

I dette afsnit af podcast serien Psykens detektiver kan du høre overlæge Nina Tejs Jørring fortælle om, hvordan hun bruger psykoterapi i sit daglige arbejde

Psykoterapiuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri er organiseret på 3 kompetenceniveauer: Grunduddannelsen, uddannelsen til specialist i psykoterapi og supervisoruddannelsen.

Grunduddannelsen i psykoterapi er en obligatorisk del af speciallægeuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Målsætningen er at give alle speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri en viden om psykoterapeutiske teorier og metoder, kompetence til at visitere patienter til de forskellige former for psykoterapi og til at udføre psykoterapi.

Specialistuddannelse: Påbegyndelse af specialistuddannelsen i psykoterapi forudsætter gennemført grunduddannelse samt 2 års klinisk psykiatrisk erfaring. Specialistuddannelsen skal løbe over minimum 2 år i et samlet uddannelsesforløb. Målsætningen er at speciallægen opnår psykoterapeutisk kompetence og færdighed til selvstændigt og rutineret at udføre psykoterapi. Specialisten opnår psykoterapeutisk ekspertise inden for én psykoterapeutisk retning. Specialistuddannelsen i psykoterapi er oftest organiseret i private institutter og i begrænset omfang i offentligt regi.

Supervisoruddannelse: Målet er, at sikre kompetencen inden for den valgte psykoterapiretning, og at udvikle og konsolidere evnen til at formidle teori og praksis til andre. Supervisoruddannelsen bør således være en yderligere specialisering og fordybelse i den valgte psykoterapeutiske retning. Supervisoruddannelsen findes i begrænset omfang og er organiseret af private institutter.

Du kan finde de overordnede krav i Psykoterapibetænkningen

Få nyhederne i din indbakke

Ønsker du at modtage nyheder fra børne- og ungdomspsykiatrien, så tilmeld dig helt enkelt her, skriv dit navn og din mailadresse og modtag løbende nyheder.

X @BUP_DK

Følg vores tweets med fokus på bla.a. forskning, uddannelse af speciallæger og behandlingstilbud.

Indmeldelse

BUP-DK er medlem af Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS, tidl. DMS) og er tilsluttet European Society of Child and Adolescent Psychiatry (ESCAP).

Medlemskabet koster 1600,- kr. årligt, heraf går 300,- kr. til medlemskab af FYP, for hvem det er relevant. Det første års medlemskab er gratis.