Lægefagligt heldags-symposium ”Debat om svær overvægt som sygdom” tirsdag d. 22. marts 2022

22. marts 2022

København

Til de specialebærende selskaber

Efter aftale med Dansk Pædiatrisk Selskab udsendes hermed invitation til symposium om svær overvægt som sygdom.

OBS! Tilmelding sker til tilmelding@paediatri.dk senest mandag d. 24. januar 2022.

 

Lægefagligt heldags-symposium ”Debat om svær overvægt som sygdom” tirsdag d. 22. marts 2022

Dansk Pædiatrisk Selskab (DPS) vil gerne invitere repræsentanter fra alle specialebærende lægevidenskabelige selskaber til et lægefagligt heldags-symposium for at debattere svær overvægt som sygdom.

Formålet er at få en lægefaglig diskussion om svær overvægt som en sygdom, så vi kan nærme os et fælles lægefagligt fodslag inden for håndteringen af overvægt.

OBS: det vil ikke være en politisk debat om ressourcer og prioriteringer, men udelukkende en lægefaglig debat.

Med den store forekomst af overvægt og dets komplikationer hos voksne og børn – og dermed en øget sygelighed og dødelighed – er det afgørende vigtigt, at læger i Danmark tager stilling til om svær overvægt skal forebygges og behandles på lige fod med andre alvorlige sygdomme.

Hvert specialebærende lægevidenskabelige selskab bedes udpege 1-2 repræsentanter til at deltage i denne debat-dag. Deltagerbetaling er 732,- kr./person inkl. forplejning.
Send navn og mailadresse på de udvalgte repræsentanter til tilmelding@paediatri.dk senest mandag d. 24. januar 2022. Program følger.

Dato: Tirsdag, d. 22. marts 2022

Tid: kl. 9.30-16.30, med faglige oplæg og masser af tid til debat (med moderator)

Sted: Domus Medica, Kristianiagade 12, Kbh Ø.

På vegne af Dansk Pædiatrisk Selskab

Arrangementer

Se hvad der er i planerne inden for Børne- og Ungdomspsykiatrien.

Se alle datoer her

Få nyhederne i din indbakke

Ønsker du at modtage nyheder fra børne- og ungdomspsykiatrien, så tilmeld dig helt enkelt her, skriv dit navn og din mailadresse og modtag løbende nyheder.

X @BUP_DK

Følg vores tweets med fokus på bla.a. forskning, uddannelse af speciallæger og behandlingstilbud.

Indmeldelse

BUP-DK er medlem af Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS, tidl. DMS) og er tilsluttet European Society of Child and Adolescent Psychiatry (ESCAP).

Medlemskabet koster 1600,- kr. årligt, heraf går 300,- kr. til medlemskab af FYP, for hvem det er relevant. Det første års medlemskab er gratis.