Forskning i børne- og ungdomspsykiatri

Vi har 6 professorer i børne- og ungdomspsykiatri i Danmark og herudover er der flere børne- og ungdomspsykiatere der har professorater indenfor andre områder, bl.a. Anne Mette Skovgaard der er professor i børns mentale helbred og psykopatologi ved Statens Institut for Folkesundhed og Søren Dalsgaard der er professor i psykiatrisk epidemiologi ved det nationale center for register forskning.

På denne side får du mulighed for at møde nogle af de mange læger, der forsker indenfor børne- og ungdomspsykiatri.

Katrine Pagsberg

Katrine Pagsberg er professor i børne- og ungdomspsykiatri ved Københavns Universitet og leder af Forskningsenheden ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden.

Du kan læse og høre mere om Katrines forskning på nedenstående link:

Anne Thorup

Anne Thorup er overlæge ved børne- og ungdomspsykiatrisk center, Region Hovedstaden og professor ved Københavns Universitet.

Du kan læse og høre mere om Annes forskning på nedenstående link:

Podcast afsnit fra Psykens detektiver med Anne Thorup:


.

Mød Malene Briciet Lauritsen der er speciallæge

Kliniknær forskning til gavn for patienter og familie

Ambitionen for professor, dr. med Marlene Briciet Lauritsen, leder af Forskningsenhed for Børne- og Ungdomspsykiatri, er kliniknær forskning, der kan komme patienterne og deres familie til gavn. Målet er at forbedre børne- og ungdomspsykiatrien, da der er ”et stykke vej, før vi kan sige, at vi er supergode”.

Marlene Briciet Lauritsen
Klinisk Professor, Klinisk Institut
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet
Overlæge, Psykiatrien

Læs mere om Marlenes karriere og nuværende forskning på dette link.

Rikke Wesselhöft

Rikke Wesselhöft er Ph.d. og ansat som forskningslektor ved Klinisk Farmakologi og Farmaci, Institut for Sundhedstjeneste Forskning, Syddansk Universitet sideløbende med at hun er i gang med speciallægeuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri.

Karen Kallesøe

Karen Kallesøe har netop færdiggjort sin Ph.d. og sin speciallæge uddannelse i børne- og ungdomspsykiatri og er ansat som senior forsker og afdelingslæge ved børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling, Aarhus Universitets hospital.

Overblik

Du kan få det fulde overblik over medarbejdere i de børne- og ungdomspsykiatriske forskningsenheder, på deres hjemmesider:

Region Hovedstaden: https://www.psykiatri-regionh.dk/Forskningsenheden-boerne-og-ungdomspsykiatri/Sider/default.aspx

Region Syddanmark: http://www.psykiatrienisyddanmark.dk/wm509770

Region Nordjylland: https://psykiatri.rn.dk/for-sundhedsfaglige/psykiatrisk-forskning/forskningsenheder/forskningsenhed-for-boerne-og-ungdomspsykiatri

Region Midtjylland: https://www.psykiatrien.rm.dk/forskning/borne–og-ungdomspsykiatrisk-forskningsafsnit-aarhus-universitetshospital/

I Region Sjælland er der ikke en separat børne- og ungdomspsykiatrisk forskningsenhed, men forskning i børne- og ungdomspsykiatri er koblet til Psykiatrisk Forskningsenhed

https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/psykiatrien/om_psykiatrien/psykiatrisk-forskningsenhed/Sider/default.aspx

Få nyhederne i din indbakke

Ønsker du at modtage nyheder fra børne- og ungdomspsykiatrien, så tilmeld dig helt enkelt her, skriv dit navn og din mailadresse og modtag løbende nyheder.

X @BUP_DK

Følg vores tweets med fokus på bla.a. forskning, uddannelse af speciallæger og behandlingstilbud.

Indmeldelse

BUP-DK er medlem af Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS, tidl. DMS) og er tilsluttet European Society of Child and Adolescent Psychiatry (ESCAP).

Medlemskabet koster 1600,- kr. årligt, heraf går 300,- kr. til medlemskab af FYP, for hvem det er relevant. Det første års medlemskab er gratis.