Hvilke muligheder er der for ledelse?

Som læge i børne- og ungdomspsykiatrien er der mange måder, hvorpå man kan påtage sig en ledelsesrolle i det daglige arbejde, både i forhold til det kliniske arbejde og udviklingsarbejde på de enkelte afdelinger. Som yngre læge står man naturligt med en ledelsesrolle i vagtarbejdet, og som speciallæge vil man komme til at fungere som konferenceleder og lede tværfaglige konferencer.

Hvis man ønsker en karrierevej indenfor ledelse, er der gode muligheder på flere niveauer, det kan være som ambulatorieleder/afsnitsleder eller som ledende overlæge.


”Jeg har altid været interesseret i at udvikle og prøve at forstå bevæggrunden bag en given adfærd – at al adfærd er kommunikation, hvor vi skal afkode sproget og lære at lytte,” siger Linda Hardisty Bramsen.
Foto: Bjarke Ørsted

Mød Linda Hardisty Bramsen der er speciallæge

”Jeg blev hængende – jeg kunne ikke andet”

Linda Hardisty Bramsen er ledende overlæge i Region Nordjylland og formand for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab fordi, det ligger i hendes natur at tage ansvar. Når mulighederne for udvikling har vist sig, har hun slået til. Der har aldrig været grund til at fortryde valgt af speciale. ” Jeg har været så heldig, at jeg har fundet de fleste områder af vores fag spændende.”

Linda Hardisty Bramsen
Ledende overlæge, Region Nordjylland
Formand for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab

Læs karriereportræt med Linda H. Bramsen

Hvis man som yngre læge har et ønske om en karrierevej med ledelsesansvar, så er der i flere regioner ledelsestalent udviklingskurser.

De fleste regioner har også deres eget ledelsesudviklingsprogram for personale i psykiatrien med ledelsesansvar. Du vil kunne høre mere om disse muligheder hos din nærmeste leder.

I dette podcast afsnit kan du møde Gitte Madsen, der er overlæge i Affektivt Team i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Odense. Hun har tidligere deltaget i Talent Syd- et projekt for ledertalenter i både somatikken og psykiatrien i Region Syddanmark.

Udover de regionale ledelsesudviklingsprogrammer, vælger flere læger med en karrierevej indenfor ledelse, at efteruddanne sig ved at tage en ledelsesuddannelse hos en ekstern udbyder.

Lægeforeningen udbyder kurset Læge og Leder for speciallæger med ledelsesansvar: https://www.laeger.dk/laege-leder

Både SDU, AAU, AU og KU udbyder master uddannelser i offentlig ledelse. Ligeledes udbyder en lang række institutioner diplomuddannelser i offentlig ledelse.

Derudover er der en række private udbydere, der udbyder kortere ledelsesuddannelser i bl.a. systemisk ledelse og mentaliseringsbaseret ledelse.

Få nyhederne i din indbakke

Ønsker du at modtage nyheder fra børne- og ungdomspsykiatrien, så tilmeld dig helt enkelt her, skriv dit navn og din mailadresse og modtag løbende nyheder.

Twitter @BUP_DK

Følg vores tweets med fokus på bla.a. forskning, uddannelse af speciallæger og behandlingstilbud.

Følg os på Twitter

Indmeldelse

BUP-DK er medlem af Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS, tidl. DMS) og er tilsluttet European Society of Child and Adolescent Psychiatry (ESCAP).

Medlemskabet koster 1600,- kr. årligt, heraf går 300,- kr. til medlemskab af FYP, for hvem det er relevant. Det første års medlemskab er gratis.Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark
Tlf. 40 20 05 17