Konsulentarbejde

Speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri kan også have ansættelser som konsulenter i børne- og ungdomspsykiatri. Det kan være på socialpsykiatriske bosteder, hvor man som konsulent laver psykiatriske vurderinger og tager stilling til behandling af de unge der er bosiddende på institutionen. Det kan også være som konsulenter for kommunerne i forhold til at rådgive dem om hvordan de bedst støtter op om børn og unge med psykiske vanskeligheder. Flere speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri har også opgaver hvor de superviserer personale fra f.eks. bosteder eller i kommunale instanser. Speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri fungerer også som sagkyndige i Ankestyrelsessager om børn og unge.


”Det handler ikke om et pussenusse-speciale. Det handler om at bruge roen. Det handler om at være klog, analytisk og at kunne spille på flere tangenter på samme tid,” siger Jakob Ørnberg.
Foto: Bjarke Ørsted

Mød Jakob Ørnberg der er speciallæge

”Jeg er sådan en videbegærlig Satan”

Man bliver aldrig dygtig nok i specialet, siger børne- og ungdomspsykiater Jakob Ørnberg, der hvert år kan gøre status over, hvilken ny viden han har tilegnet sig om psykiske lidelser. Han arbejder tværfagligt, tværsektorielt og transdiagnostisk, for psykiske lidelser passer ikke i diagnosekasser. Psykiatri er et komplekst speciale, hvor man skal være analytisk og kunne spille på flere tangenter på samme tid.  

Jakob Ørnberg
Overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri,
PP Clinic og Region Nord

Mød overlæge Jakob Ørnberg, der bl.a. arbejder som børne- og ungdomspsykiatrisk konsulent.

Få nyhederne i din indbakke

Ønsker du at modtage nyheder fra børne- og ungdomspsykiatrien, så tilmeld dig helt enkelt her, skriv dit navn og din mailadresse og modtag løbende nyheder.

X @BUP_DK

Følg vores tweets med fokus på bla.a. forskning, uddannelse af speciallæger og behandlingstilbud.

Indmeldelse

BUP-DK er medlem af Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS, tidl. DMS) og er tilsluttet European Society of Child and Adolescent Psychiatry (ESCAP).

Medlemskabet koster 1600,- kr. årligt, heraf går 300,- kr. til medlemskab af FYP, for hvem det er relevant. Det første års medlemskab er gratis.