Ledige poster i Psykoterapiudvalget

Der er to ledige poster i Psykoterapiudvalget.

Udvalget består af syv medlemmer, heraf en yngre læge i uddannelsesstilling. Det tilstræbes, at alle medlemmerne (undtagen den yngre læge) er specialister i psykoterapi, at alle tre teoriretninger (psykodynamisk, kognitiv og systemisk/narrativ) er repræsenterede samt at der er en bred geografisk repræsentation. Se yderligere beskrivelse af udvalgets kommissorium på hjemmesiden under udvalg.

I det nuværende udvalg er der specialister inden for alle tre teoriretninger.  Der mangler repræsentation fra Region Syddanmark. Ved ansøgningen af de ledige poster, vil der blive lagt vægt på at få den bredest mulige repræsentation indenfor både retning og geografi.

Vil du være med til at arbejde med udviklingen af den psykoterapeutiske uddannelse og psykoterapien inden for det børne- og ungdomspsykiatriske speciale, så send en ansøgning med beskrivelse af dine kvalifikationer med vægt på erfaring og uddannelse i psykoterapi til formanden for udvalget, Bernadette Buhl-Nielsen,   Ansøgningsfrist  10.december 2021.

Har du spørgsmål kan du ligeledes kontakte Bernadette Buhl-Nielsen pr. mail bbnie@regionsjaelland.dk

Nyheder

Se hvad der er i planerne indenfor Børne- og Ungdomspsykiatrien.

Se alle nyheder her - Se alle nyhedsbreve her

Få nyhederne i din indbakke

Ønsker du at modtage nyheder fra børne- og ungdomspsykiatrien, så tilmeld dig helt enkelt her, skriv dit navn og din mailadresse og modtag løbende nyheder.

X @BUP_DK

Følg vores tweets med fokus på bla.a. forskning, uddannelse af speciallæger og behandlingstilbud.

Indmeldelse

BUP-DK er medlem af Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS, tidl. DMS) og er tilsluttet European Society of Child and Adolescent Psychiatry (ESCAP).

Medlemskabet koster 1600,- kr. årligt, heraf går 300,- kr. til medlemskab af FYP, for hvem det er relevant. Det første års medlemskab er gratis.