Mail fra LVS med bekymringsskrivelse til SST og Danske Regioner

Mail fra LVS

“Aflysninger af årsmøder o.lign. som følge af covid-10 – konsekvenser for selskaberne

Til de videnskabelige selskaber inkl. sekretariater

Tak for de mange svar, LVS modtog som svar på nedenstående mail. Svar på spørgsmålene er fortsat MEGET velkomne – både som opdateringer på tidligere svar og i forhold til efterårets møder. Vi modtager svar løbende.

Selskabernes situation blev omtalt i denne artikel på Altinget den 11. marts: https://www.altinget.dk/sundhed/artikel/aflyst-aflyst-aflyst-patientforeninger-og-faglige-selskaber-ryder-kalenderen

LVS har i de seneste uger modtaget en del henvendelser fra selskaber, som risikerer at komme i klemme med arrangementer i efteråret pga. varierende udmeldinger fra regionerne om muligheder for at deltage i faglige arrangementer samt behovet for at gennemføre faglige arrangementer som led i lægernes faglige udvikling.

Derfor har LVS sendt vedhæftede henvendelse til Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner med en opfordring til dels at muliggøre faglige arrangementer under passende rammer, dels at gøre det muligt evt. at aflyse planlagte arrangementer med mindst muligt økonomisk tab.

Sundhedsstyrelsens svar tyder ikke, på, at der skulle være retningslinjer vedr. hygiejne mv., der umuliggør faglige arrangementer under iagttagelse af gældende forsamlingsregler. Danske Regioner har givet et foreløbigt svar, som går på, at man er i gang med at arbejde på en fælles udmelding. Hvornår en sådan kommer, og hvad den måtte bestå i, vides ikke.

LVS arbejder samtidig på en henvendelse til relevante ministerier med en opfordring til at inkludere de lægevidenskabelige selskaber i hjælpepakker.”

Nyheder

Se hvad der er i planerne indenfor Børne- og Ungdomspsykiatrien.

Se alle nyheder her - Se alle nyhedsbreve her

Få nyhederne i din indbakke

Ønsker du at modtage nyheder fra børne- og ungdomspsykiatrien, så tilmeld dig helt enkelt her, skriv dit navn og din mailadresse og modtag løbende nyheder.

X @BUP_DK

Følg vores tweets med fokus på bla.a. forskning, uddannelse af speciallæger og behandlingstilbud.

Indmeldelse

BUP-DK er medlem af Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS, tidl. DMS) og er tilsluttet European Society of Child and Adolescent Psychiatry (ESCAP).

Medlemskabet koster 1600,- kr. årligt, heraf går 300,- kr. til medlemskab af FYP, for hvem det er relevant. Det første års medlemskab er gratis.