Ny målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri er klar!

Ny målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri er klar!

Kære læger i børne- og ungdomspsykiatrien.

Den nye målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri ligger nu klar. Revisionen af målbeskrivelsen har været omfattende og tidskrævende. Der har været særligt fokus på at tilrette de enkelte kompetencer og beskrivelser af hovedkursusrækken. Målbeskrivelsen er revideret i et tæt samarbejde med Sundhedsstyrelsen, således at den opfylder deres specifikke krav.  De væsentligste ændringer er følgende:

Kompetencerne har fået nye navne, så de er lettere at finde frem i logbog.net.

Desuden er kompetencernes beskrivelser, læringsstrategier og kompetencevurderingsmetoder grundigt gennemgået og revideret.

Der er udarbejdet en minivejledning, som gerne skal være en hjælp i forbindelse med skift mellem de to målbeskrivelser og overgang fra papir til elektronisk logbog. Den er også tilgængelig på BUP-DKs hjemmeside.

Vores intention i Videreuddannelsesudvalget (VIU) har været at udvikle en målbeskrivelse, der bedst muligt understøtter uddannelsen af vores kommende speciallæger.

Vi håber, I synes, at dette er lykkedes.

Vi vil gerne sige stort tak til alle de dygtige kollegaer, der har bidraget til arbejdet med revisionen af målbeskrivelsen. Tak for jeres indsats og støtte!

Med venlig hilsen

Meryam Javed, forperson i Videreuddannelsesudvalget.

Målbeskrivelse 2022

Minivejledning – logbog.net

Nyheder

Se hvad der er i planerne indenfor Børne- og Ungdomspsykiatrien.

Se alle nyheder her - Se alle nyhedsbreve her

Få nyhederne i din indbakke

Ønsker du at modtage nyheder fra børne- og ungdomspsykiatrien, så tilmeld dig helt enkelt her, skriv dit navn og din mailadresse og modtag løbende nyheder.

X @BUP_DK

Følg vores tweets med fokus på bla.a. forskning, uddannelse af speciallæger og behandlingstilbud.

Indmeldelse

BUP-DK er medlem af Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS, tidl. DMS) og er tilsluttet European Society of Child and Adolescent Psychiatry (ESCAP).

Medlemskabet koster 1600,- kr. årligt, heraf går 300,- kr. til medlemskab af FYP, for hvem det er relevant. Det første års medlemskab er gratis.