Reaktion fra BUP-DK på opråb fra 50 kommende børne- og ungdomspsykiatere og specialpsykologer

Opråb fra psykiatrien: Vi gør børnene mere syge – ikke raske

www.information.dk

Krav om effektiviseringer forringer hjælpen til psykisk syge børn, lyder advarslen fra 50 yngre læger og psykologer i et åbent brev til politikerne. Formand for regionernes psykiatriudvalg kalder ny udredningsgaranti ’et fejlskud’.

https://www.information.dk/indland/2016/09/opraab-psykiatrien-goer-boernene-mere-syge-raske

Pressemeddelelse fra Børne- og ungdomspsykiatrisk Selskab på ovenstående:

Fokus på kvalitet og den samlede værdi

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab (BUP) har med interesse læst opråb fra 50 yngre læger og specialepsykologkandidater i Information i dag.

Der rejses mange interessante problemstillinger, og vi er enige i, at det er for vigtigt et område til ikke at ytre sig, når man føler hverdagens opgaver ikke kan løses på en ordentlig måde.

Lige nu overholdes Sundhedsstyrelsens retningslinjer og udredningsgaranti på de forskellige afdelinger landet over, således at patienter og pårørende kan være trygge ved behandlingen. Men vi vil væk fra fokus på produktion og volumen og frem til fokus på kvalitet og sammenhænge. Det er, som de yngre læger og psykologer gør opmærksom på, absolut tid til at se, om vi ikke kan gøre det lidt bedre.

Godt med debat om udredningsgaranti

Fokus i debatten er på udredningsgarantien. BUP har også mange gange advaret mod for hurtige udredningsgarantier, da det er nødvendigt at tale med alle rundt om barnet eller den unge, og alene det tager tid.

Det er vigtigt, at alle børn og unge ses hurtigt, men udredningen bør ikke nødvendigvis afsluttes inden for en måned.

Retningslinjerne for udredningsgaranti giver lige nu mulighed for mere tid, men det skaber uhensigtsmæssigt bureaukrati og flere problemer, end det løser.

Vi er derfor enige med psykiatriordfører Trine Torp (SF) og forkvinde for Regionernes Psykiatriudvalg Charlotte Fischer (R) i, at man bør se nærmere på udredningsgarantien, således at fokus kommer på kvalitet og den samlede værdi og ikke volumen, produktion og procedure. Især i børne- og ungdomspsykiatrien er det vigtigt, at se tværsektorielt og på før, under og efter resultaterne.

Vi ser derfor frem til samrådet, som Sundheds- og Ældreministeren er kaldt til.

Det foregår samtidig en proces, som vi anerkender, hvor regionerne generelt er begyndt at arbejde på at få kvalitet og sammenhænge i fokus, og som ifølge regionsformand Bent Hansen kører i pilot i Region Midt og Region Sjælland.

BUP ser børne- og ungdomspsykiatrien som et oplagt sted at begynde. Vi foreslår en Børne- og Ungdomspsykiatripakke I, da det netop kan sikre, at alle i det tværsektorielle samarbejde yder deres bedste og hjælpes til at overholde en god behandling for børnene, den unge og de pårørende.

Derved kommer der netop fokus på kvalitet og den samlede værdi.

Med venlig hilsen

Anne Marie Råberg Christensen, formand, 3864 0799

og

Hanne Børner, næstformand, 3050 8307

Anne marie christensen

Overlæge akutmodtagelsen for børn og unge i Glostrup

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center RegionH afdeling Glostrup

Tlf. 38640787

Nyheder

Se hvad der er i planerne indenfor Børne- og Ungdomspsykiatrien.

Se alle nyheder her - Se alle nyhedsbreve her

Få nyhederne i din indbakke

Ønsker du at modtage nyheder fra børne- og ungdomspsykiatrien, så tilmeld dig helt enkelt her, skriv dit navn og din mailadresse og modtag løbende nyheder.

X @BUP_DK

Følg vores tweets med fokus på bla.a. forskning, uddannelse af speciallæger og behandlingstilbud.

Indmeldelse

BUP-DK er medlem af Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS, tidl. DMS) og er tilsluttet European Society of Child and Adolescent Psychiatry (ESCAP).

Medlemskabet koster 1600,- kr. årligt, heraf går 300,- kr. til medlemskab af FYP, for hvem det er relevant. Det første års medlemskab er gratis.