Regeringens og Dansk Folkepartis udspil til sundhedsreform

Børne- og Ungdomspsykiatrisk selskab mener om regeringens og Dansk Folkepartis udspil til sundhedsreform:

Planen er at afsætte 30 millioner kroner om året over de næste fem år til at oprette flere ydernumre til privatpraktiserende speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri. Midlerne til børne og ungepsykiatrien afsættes som en del af nærhedsreformen, der blandt andet skal give en mere lige adgang til speciallæger i hele landet med en bedre fordeling og hurtigere adgang.

Der er i dag  kun 16 privatpraktiserende børne- og ungepsykiatere i hele landet og de er ulige fordelt.  Så det er en rigtig god ide med flere ydernumre. Ved præsentation af sundhedsreformen tirsdag  nævnte Simon Emil Ammitzbøll-Bille fra regeringspartiet LA, at der bliver tale om seks nye ydernumre, men i aftaleteksten er der ikke sat antal på. Midlerne afsættes med henblik på at få flere speciallæger i områder, der i dag ikke har et stort antal privatpraktiserende speciallæger i børne-/ungdomspsykiatri, dvs. uden for hovedstadsområdet,” står der i reformaftalen, der kan hentes på Finansministeriet.dk.

Børne- og Ungdomspsykiatrisk selskab anbefaler fortsat at arbejde efter forløbsprogrammerne. Langt de fleste med lettere angst- eller depressionssymptomer skal ikke ind i psykiatrien. PPR har svært ved at følge med og det er vigtigt, at der ikke er stase et sted i systemet. Men det er også vigtigt, at de børn og unge, der har brug for børne- og ungepsykiatrisk behandling, kan blive set af en børne- og ungdomspsykiater. Vi skal også stadig have mulighed for at behandle de komplicerede angst- og depressionslidelser på specialiseret niveau.

Fra 2020 afsættes årligt 10 millioner kroner til at sikre sammenhængende forløb for unge mellem 17 og 20 år i overgangen fra børne- og ungepsykiatrien til voksenpsykiatrien.

Spørgsmålet er, om 10 millioner er mange penge, men det er positivt, at der kommer fokus på den overgang. Det er ikke rimeligt, at børn skal afsluttes per automatik, fordi de fylder 18 år. Hvis man er startet i et flerårigt psykosebehandlingsforløb kan det være svært at skifte fra børne- til voksenpsykiatrien.

Læs mere på: https://www.fm.dk/~/media/files/nyheder/pressemeddelelser/2019/03/et-staerkere-sundhedsvaesen–taettere-paa-dig.ashx?la=da

Vi henviser endvidere til vores Tweet https://twitter.com/BUP_DK

Nyheder

Se hvad der er i planerne indenfor Børne- og Ungdomspsykiatrien.

Se alle nyheder her - Se alle nyhedsbreve her

Få nyhederne i din indbakke

Ønsker du at modtage nyheder fra børne- og ungdomspsykiatrien, så tilmeld dig helt enkelt her, skriv dit navn og din mailadresse og modtag løbende nyheder.

X @BUP_DK

Følg vores tweets med fokus på bla.a. forskning, uddannelse af speciallæger og behandlingstilbud.

Indmeldelse

BUP-DK er medlem af Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS, tidl. DMS) og er tilsluttet European Society of Child and Adolescent Psychiatry (ESCAP).

Medlemskabet koster 1600,- kr. årligt, heraf går 300,- kr. til medlemskab af FYP, for hvem det er relevant. Det første års medlemskab er gratis.