Speciallægeuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri

I-kursus

Program for I-kursus 2023/2024 – kursusrække 3 – her

Program for I-kursus 2023/2024 – kursusrække 2 – her

Program for I-kursus for 2023/2024 her

Program for I-kursus forår 2023 her (opdateret 13.02.23)

Hovedkursusleder: Anne Cathrine Bregner Steenstrup, BUC Hillerød

Kontakt: anne.cathrine.bregner.steenstrup@regionh.dk

I november 2022 har I-kurset fået ny sekretær, og hun hedder Karen Wolff.

Karen vil svare på jeres henvendelser – hendes mail er: karen.wolff.01@regionh.dk

H-kursus

Program for H-kursus 2024 finder du her (opdateret 24. januar 2024)

Program for H-kursus 2023 finder du her (opdateret 25.10.23) OBS: se de nye datoer markeret med RØDT

Program for H-kursus 2022 finder du her (opdateret 30.08.22)

Kompetencekort fra videreuddannelsesregionerne:

Region Øst:

https://www.laegeuddannelsen.dk/CustomerData/Files/Folders/21-b-og-u-psykiatri/1868_bilag-1-uddannelsesplan-og-kompetencekort.pdf

Region Syd:

I-Kompetencekort 1-12 Region Syd 2020.docx

H-Kompetencekort 00-21 Region Syd feb 2021 (1)

Region Nord:

Mangler

Hovedkursusleder – vikar for Ida Maria Klinkby indtil efteråret 2024:
Overlæge Gabriele Leth – mailgabriele.leth@regionh.dk

UEMS-CAP har de seneste år gennemført en revision af målbeskrivelsesrammen for børne- og ungdomspsykiatri – UEMS-CAP Curriculum Framework Nov 2021 complete

Forskningstræningskursus:

Beskrivelse af kurset i forskning og forskningsmetode fra Per Hove Thomsen – se beskrivelsen
Næste kursus bliver november 2023. Det er et 3-dages kursus, som er fastlagt til den 22.-24. november 2023. Program m. tilmeldingsoplysninger finder du her

Program forskningstræningskursus november 2021

Beskrivelse af forskningstræningskursus nov. 2021

Næste forskningstræningskursus forventes afholdt november 2023.

Ansvarlig: Professor Per Hove Thomsen, Århus Universitetshospital (per.hove.thomsen@psykiatrien.rm.dk)

Psykoterapikurser:

Region Midt:
Information om kurset 2012-13
Kursusprogram
Tilmelding

Region Syd:

Region Øst:

KAG Psykoterapi (RHP) og Region Sjælland: Grundkursus i Psykoterapi for læger og psykologer i børne- og ungdomspsykiatrien

KAG Psykoterapi (RHP) og Region Sjælland udbyder nyt introkursus i PTSD- og traumebehandling i Børne- og Ungdomspsykiatrien november-december 2021’ – find oplysninger her

Målbeskrivelse, Faglig profil, Logbog, portefølje og checklister for uddannelsessøgende læger i specialet børne- og ungdomspsykiatri:

Logbognet vejledningen fra Sundhedsstyrelsen og den nye målbeskrivelse

Målbeskrivelse – endelig version 2022

Minivejledning – logbog.net

Faglig profil

Logbog