Hvilke muligheder er der for forskning?

Hvis man er interesseret i forskning, er der mange måder at komme i gang på. Nogle starter allerede som medicinstuderende i forbindelse med bachelor opgave, kandidatspeciale eller et forskningsår. Hvis du vil vide mere om mulighederne for at forske som medicinstuderende, så kan du læse mere her.


”Jeg kunne med det samme mærke, at specialet var mig og er efterfølgende gået ret målrettet efter en H-stilling,” fortæller Line Fløjborg.
Foto: Bjarke Ørsted

Mød Line Fløjborg der er uddannelseslæge

”Jeg bliver udfordret på alle syv lægeroller”

For Line Fløjborg betyder alsidigheden i at være speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri meget bl.a. set i forhold til vekslen mellem det akutte og de mere langstrakte forløb, hvor der er mulighed for at fordybe sig. Desuden er hun glad for samarbejdet med de forskellige faggrupper, som Line fortæller, at hun lærer meget af. Hun var aldrig i tvivl om specialevalg og gik derfor målrettet efter en H-stilling.

Line Fløjborg
Uddannelseslæge i Hoveduddannelsesstilling
Region Syddanmark

Læs hele interviewet med Line Fløjborg her

Der er også gode muligheder for at lave et Ph.d.-projekt indenfor børne- og ungdomspsykiatrien. En måde at komme i gang med en Ph.d. kan være at kontakte lederne af de enkelte forskningsenheder og høre om mulighederne.

Nedenfor finder du kontakt information på de børne- og ungdomspsykiatriske forskningsenheder, og på de enkelte enheders hjemmesider finder du meget mere information om hvilken forskning der foregår.

Forskningsenheder for børne- og ungdomspsykiatri

Region Hovedstaden: https://www.psykiatri-regionh.dk/Forskningsenheden-boerne-og-ungdomspsykiatri/Sider/default.aspx

Region Syddanmark: http://www.psykiatrienisyddanmark.dk/wm509770

Region Nordjylland: https://psykiatri.rn.dk/for-sundhedsfaglige/psykiatrisk-forskning/forskningsenheder/forskningsenhed-for-boerne-og-ungdomspsykiatri

Region Midtjylland: https://www.psykiatrien.rm.dk/forskning/borne–og-ungdomspsykiatrisk-forskningsafsnit-aarhus-universitetshospital/

I Region Sjælland er der ikke en separat børne- og ungdomspsykiatrisk forskningsenhed, men forskning i børne- og ungdomspsykiatri er koblet til Psykiatrisk Forskningsenhed

https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/psykiatrien/om_psykiatrien/psykiatrisk-forskningsenhed/Sider/default.aspx

Mange steder i landet foregår der også børne- og ungdomspsykiatrisk forskning ved de Psykiatriske forskningsenheder og herudover er der børne- og ungdomspsykiatriske læger tilknyttet andre institutter, bl.a. ved Institut for Sundhedstjeneste forskning (SDU), Statens institut for Folkesundhed (SDU) og det Nationale Center for Register Forskning (AAU).

Få nyhederne i din indbakke

Ønsker du at modtage nyheder fra børne- og ungdomspsykiatrien, så tilmeld dig helt enkelt her, skriv dit navn og din mailadresse og modtag løbende nyheder.

X @BUP_DK

Følg vores tweets med fokus på bla.a. forskning, uddannelse af speciallæger og behandlingstilbud.

Indmeldelse

BUP-DK er medlem af Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS, tidl. DMS) og er tilsluttet European Society of Child and Adolescent Psychiatry (ESCAP).

Medlemskabet koster 1600,- kr. årligt, heraf går 300,- kr. til medlemskab af FYP, for hvem det er relevant. Det første års medlemskab er gratis.