Internationalt arbejde

De fleste speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri finder arbejde i Danmark efter endt speciallæge uddannelse. Herudover arbejder der danske børne- og ungdomspsykiatere på både Færøerne og Grønland. Region Hovedstadens børne- og ungdomspsykiatri har i mange år bemandet Grønlandstjenesten, hvor flere børne- og ungdomspsykiatere tager på kortere arbejdsophold på Grønland af to ugers varighed. Herudover er der mulighed for ansættelse på Psykiatrisk afdeling i Nuuk.


”Det er jo virkelig fascinerende, at man kan helbrede igennem snak. Det synes jeg er spændende,” siger Gabriele Leth, overlæge, Region Hovedstaden.
Foto: Bjarke Ørsted

Mød Gabriele Leth der er speciallæge

”Det bliver aldrig kedeligt”

”Man skal kunne lægge det fra sig. Hvis man selv bliver for ked af det, kan man ikke hjælpe dem. Man skal kunne gå hjem fra det og lade det være,” siger Gabriele Leth om at være en del af Grønlands-teamet. Et råd hun også mener er generelt gældende for speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri. Det er ikke et speciale, for dem som ønsker noget stille og roligt.

Gabriele Leth
Overlæge
Familieterapeutisk Team og en del af Grønlands-team.
Region Hovedstaden

Læs karriereportræt af Gabriele Leth

Herudover er der gode muligheder for at engagerer sig i internationalt arbejde på det organisatoriske niveau. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab (BUP-DK) er medlem af flere europæiske organisationer der arbejder med børne- og ungdomspsykiatri.

Internationalt organisatorisk arbejde

European Society of Child and Adolescent Psychiatry (ESCAP) er den europæiske pendent til BUP-DK og BUP-DK er medlem af ESCAP. Aktuelt sidder overlæge Anne Marie Råberg Christensen i bestyrelsen for ESCAP. ESCAP er opdelt i tre underafdelinger med fokus på henholdsvis klinisk arbejde, forskning og politik. ESCAP afholder hvert andet år en stor international konference for børne- og ungdomspsykiatri og i 2023 arrangeres konferencen af BUP-DK i København. Du kan læse mere om ESCAP her.

Herudover er BUP-DK medlem af UEMS-CAP som er børne- og ungdomspsykiatri sektionen af European Union of Medical Specialists. UEMS-CAP arbejder med speciallægeuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri på tværs af Europa. Aktuelt er BUP-DKs delegerede til UEMS-CAP uddannelsesansvarlig overlæge Thorsten Schumann BUP-DK delegeret til UEMS-CAP.

For uddannelseslæger er der også mulighed for at blive involveret i internationalt organisatorisk arbejde igennem the European Federation of International Psychiatric Trainees (EFPT). Foreningen af Yngre Psykiatere er medlem af EFPT og der er mange muligheder for, som yngre læge, at blive involveret i EFPTs arbejde. Du kan læse mere om EFPT her.

Få nyhederne i din indbakke

Ønsker du at modtage nyheder fra børne- og ungdomspsykiatrien, så tilmeld dig helt enkelt her, skriv dit navn og din mailadresse og modtag løbende nyheder.

X @BUP_DK

Følg vores tweets med fokus på bla.a. forskning, uddannelse af speciallæger og behandlingstilbud.

Indmeldelse

BUP-DK er medlem af Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS, tidl. DMS) og er tilsluttet European Society of Child and Adolescent Psychiatry (ESCAP).

Medlemskabet koster 1600,- kr. årligt, heraf går 300,- kr. til medlemskab af FYP, for hvem det er relevant. Det første års medlemskab er gratis.