Retspsykiatri

Børne- og ungdomspsykiatrien håndterer retspsykiatriske patienter i alderen 15-18 år.

Overordnet er der to målgrupper i retspsykiatrien.

  1. Personer skal have foretaget en mentalundersøgelse, f.eks. forud for en retssag. Det vil sige en grundig undersøgelse af deres psykiske tilstand og personlighed. Mentalundersøgelser kan enten foregå ambulant eller under indlæggelse.
  2. Personer der får en dom til behandling i stedet for at få en almindelig straf. En behandlingsdom kan indebære ambulant behandling eller behandling under anbringelse (på et psykiatrisk afsnit eller en institution).

Retspsykiatriske undersøgelser af unge i Danmark finder sted i henholdsvis Aarhus og København.

I denne podcast kan du høre afsnitsledende overlæge Michelle Kring fortælle mere om arbejdet med retspsykiatri


“Jeg kan godt lide at tale med de unge og deres forældre og prøve at få løst problemerne. Det er teenagere, man har med at gøre, og det er en sjov udfordring,” siger Niels Patrick Gosden.
Foto: Bjarke Ørsted

Mød Niels Patrick Gosden der er speciallæge

”Man skal ikke tro, at det er et hyggenygge speciale. Det er ret hardcore”

Niels Patrick Gosden endte lidt tilfældigt i børne- og ungdomspsykiatri, da han oprindeligt begyndte i voksenpsykiatrien, men hans ph.d. drejede sig om unge. Som speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri fik han mulighed for at arbejde med både psykiatri, de unge og de pårørende: “Det er faktisk svært at diagnosticere de unge, og det, at det, er en svær opgave, synes jeg er sjovt.”  

Niels Patrick Gosden, ph.d.
Klinisk overlæge
Region Hovedstaden

Læs karriereportræt af Patrick Gosden

Der findes ikke en specifik efteruddannelse i retspsykiatri for unge, men Retspsykiatri interessegruppen under Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS) har siden 2003, udbudt en 2-årig ekspertuddannelse i retspsykiatri.

http://www.retspsykiatriskinteressegruppe.dk/Ekspertuddannnelse

Få nyhederne i din indbakke

Ønsker du at modtage nyheder fra børne- og ungdomspsykiatrien, så tilmeld dig helt enkelt her, skriv dit navn og din mailadresse og modtag løbende nyheder.

X @BUP_DK

Følg vores tweets med fokus på bla.a. forskning, uddannelse af speciallæger og behandlingstilbud.

Indmeldelse

BUP-DK er medlem af Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS, tidl. DMS) og er tilsluttet European Society of Child and Adolescent Psychiatry (ESCAP).

Medlemskabet koster 1600,- kr. årligt, heraf går 300,- kr. til medlemskab af FYP, for hvem det er relevant. Det første års medlemskab er gratis.