Uddannelsesansvar

Der er flere muligheder for at få et uddannelsesfokus, som en del af ens karrierevej. Den løbende uddannelse af nye speciallæger varetages i alle uddannelsesregioner af et uddannelsesteam. Hver afdeling har mindst én uddannelsesansvarlig overlæge, der i samarbejde med uddannelseskoordinerende yngre læger, er ansvarlige for at sikre en høj kvalitet af speciallægeuddannelsen på den enkelte afdeling. I tillæg er der i hver videreuddannelsesregion en Postgraduat klinisk lektor (PKL)/PUF lektor med ansvar for børne- og ungdomspsykiatrien. Overordnet har PKL’erne ansvar for at hjælpe med den pædagogiske udvikling i specialet. Ud over disse stillinger er der også andre muligheder for at gøre uddannelse af nye læger i specialet til et fokus i ens karriere.


”Det, der overraskede mig i starten, var, at folk i specialet var nysgerrige mht., hvad jeg kunne, og hvad jeg mente om faget. Jeg skulle ikke bare svare, når jeg blev spurgt eller gøre, hvad der blev sagt, men var med på råd,” siger Janne Walløe Vilmar om specialet.
Foto: Bjarke Ørsted

Mød Janne Walløe Vilmarder er speciallæge

”Jeg vil blive ved at forsøge at vide alt det, der overhovedet skal til”

Janne Walløe Vilmar er uddannelsesansvarlig overlæge i Region Sjælland. Hun mener, at uddannelsesstederne bør gøre, hvad der skal til for at sikre, at specialet får en tilvækst med kompetente speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri. Selv siger hun om den daglige motivation: ”Det bedste, jeg ved, er at se et barns glæde ved at være sig selv i hverdagen.”

Janne Walløe Vilmar
Postgraduat, klinisk lektor
Uddannelsesansvarlig overlæge for Region Sjællands Børne- og Ungdomspsykiatri
Leder af Børne- og Ungdomspsykiatrisk klinik, Roskilde, Region Sjælland

Læs karriereportræt med Janne Walløe

Uddannelsesansvarlig overlæge:

Den uddannelsesansvarlige overlæge har ansvar for at sikre læringsmiljøet i afdelingen, herunder at uddannelse og arbejdstilrettelæggelse sammentænkes og at afdelingen tilbyder uddannelse inden for alle områder, hvor den kan og bør tilbyde kompetenceudvikling for yngre læger.

Postgraduat Klinisk Lektor(PKL)/Pædagogisk udviklende funktions (PUF) lektor:

PKL/PUF lektorer skal have erfaring med og viden om medicinsk pædagogik. Den postgraduat kliniske lektor har et særligt ansvar for at følge udviklingen inden for medicinsk pædagogik nationalt og internationalt samt at viderebringe denne viden til regionens uddannelsessteder

Inspektor:

Inspektorer udpeges af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab (BUP-DK). Inspektorordningens formål er at bidrage til kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af den lægelige uddannelse på de enkelte sygehuse. Inspektorerne uddannes gennem Sundhedsstyrelsen til inspektorbesøg. Det primære mål for inspektorer er at facilitere de enkelte afdelingers uddannelse. Som inspektor skal man have kendskab til og interesse for den lægelige videreuddannelse.

Læs mere om inspektorordningen: https://www.sst.dk/da/opgaver/sundhedsvaesen/uddannelse/laeger/inspektorordning

Klinisk lektor:

Som klinisk lektor er man med til at varetage undervisningen af medicinstuderende inden for specialet. Et klinisk lektorat er en universitetsansættelse.

Efteruddannelsesmuligheder:

I alle videreuddannelsesregionerne udbydes der kurser for uddannelsesansvarlige overlæger.

Der afholdes hvert år flere internationale konferencer og kurser med fokus på uddannelse. De fleste er generelle konferencer på tværs af de lægevidenskabelige specialer.

AMEE er en af de største internationale organisationer med fokus på lægelige uddannelse. Du kan læse mere om AMEE her: https://amee.org/home. AMEE afholder en årlig konference.

The International Conference on Residency Education afholdes årligt I Canada. Du kan læse mere om konferencen her:  https://icre.royalcollege.ca/

UEMS-CAP har flere gange afholdt et 2 dages europæisk seminar for uddannelsesansvarlige børne- og ungdomspsykiatere, med fokus på læring på tværs af Europa. Der er ingen dato for det næste seminar aktuelt, men de vil blive slået op på www.uemscap.eu

Muligheder for yngre læger:

Hvis du allerede som yngre læge ved, at du gerne vil have en karrierevej, der involverer uddannelse, så er der flere måder at komme i gang på.

UKYL:

Du har mulighed for at blive uddannelseskoordinerende yngre læge (UKYL). Som UKYL har du et tæt og udviklende samarbejde med de uddannelsesansvarlige overlæger. Mange UKYL’er vælger ofte at fortsætte med at gøre en indsats indenfor uddannelsesområdet efter de er blevet speciallæger, ligesom nogle senere bliver uddannelsesansvarlige overlæger.

Yngre læger kursus for UKYL’er: https://www.laeger.dk/course/2570?back=course%2Flist%3Faudience_type%3D10168

Junior inspektor:

Junior inspektorer assisterer inspektorerne ved inspektorbesøg. For at blive juniorinspektor skal du være i gang med en hoveduddannelse i børne- og ungdomspsykiatri. Junior inspektorerne udpeges også af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab (BUP-DK). Er du interesseret i at blive junior inspektor, så kan du altid skrive til bestyrelsen for at forhøre dig om muligheden.

Få nyhederne i din indbakke

Ønsker du at modtage nyheder fra børne- og ungdomspsykiatrien, så tilmeld dig helt enkelt her, skriv dit navn og din mailadresse og modtag løbende nyheder.

X @BUP_DK

Følg vores tweets med fokus på bla.a. forskning, uddannelse af speciallæger og behandlingstilbud.

Indmeldelse

BUP-DK er medlem af Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS, tidl. DMS) og er tilsluttet European Society of Child and Adolescent Psychiatry (ESCAP).

Medlemskabet koster 1600,- kr. årligt, heraf går 300,- kr. til medlemskab af FYP, for hvem det er relevant. Det første års medlemskab er gratis.