Videreuddannelsesudvalget for børne- og ungdomspsykiatri

Udvalgets kommissorium

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen: Udvalget udarbejder og ajourfører målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen og dertilhørende kurser i børne- og ungdomspsykiatri. Udvalget holder sig løbende orienteret om ændringer i de generelle retningslinjer for speciallægeuddannelser og deres eventuelle indflydelse på den børne- og ungdomspsykiatriske speciallægeuddannelse.

Koordinere uddannelsesprogrammer: Det påhviler udvalget at koordinere afdelingernes uddannelsesprogrammer gennem kontakt med de uddannelsesansvarlige overlæger. I den forbindelse yder udvalget vejledning til udarbejdelsen af uddannelsesprogrammerne, hvor dette ønskes.

Ansættelse af uddannelseslæger: Videreuddannelsesudvalget indstiller kandidater til BUP-DK mhp. at repræsentere selskabet ved Vurderings- og Ansættelsesudvalget til hoveduddannelsesstillinger i børne- og ungdomspsykiatri.

Planlægning og evaluering af kurser for speciallægeuddannelsen: Udvalget udpeger kursusledere for kurser under speciallægeuddannelsen og planlægger sammen med kursuslederen de emner, der behandles i kurserne. Udvalget foretager løbende evaluering af kursets form og indhold mhp. eventuelle ændringer.

Godkendelse af psykoterapiuddannelse: Udvalget står for godkendelse af grunduddannelse i psykoterapi for læger i børne og ungdomspsykiatrisk speciallægeuddannelse.

Rådgivende funktion: Udvalget høres og giver udtalelser til bestyrelsen vedr. spørgsmål angående speciallægeuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Udvalget fungerer således som rådgiver vedrørende speciallægeuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri for ansvarlige aktører for uddannelsen, f.eks. specialets tilforordnede, de uddannelsesansvarlige overlæger, kliniske vejledere og Sundhedsstyrelsens inspektorer i børne- og ungdomspsykiatri. 

Udvalgets sammensætning

Udvalgets sammensætning:

Forperson: Meryam Javed, Meryam.Javed@regionh.dk
Sekretær: foreløbig, 1. reservelæge, Meryam Javed
H-kursusleder: overlæge Gabriele Leth
I-kursusleder: afdelingslæge Anne Cathrine Bregner Steenstrup
Kursistrepræsentant 2022: Afventer repræsentant
Kursistrepræsentant 2021: H-læge Nikoline Birkelund (Katrine Spang suppleant)
Kursistrepræsentant 2020: H-læge Kasper Jessen (Mathilde Laursen suppleant) – frem til dette årskursister starter
Ordinærmedlem 1: 1. reservelæge, læge Ida Maria Ingeholm Klinkby
Ordinærmedlem 2: Reservelæge, Kasper Jessen
Kontaktperson ift. psykoterapigodkendelse: 1. reservelæge Lasse Langhoff
Repræsentant fra FYP: Martin Køster Rimvall

Referater

Psykoterapiudvalget

Formand: Bernadette Buhl-Nielsen (Region Sjælland) bbnie@regionsjaelland.dk

Øvrige medlemmer:

Peter Ramsing (Risskov)

May-Britt K. Kalvåg Jørgensen (Region Sjælland)

Vibeke Høg Bille (Region H)

Kåre Donskov Nielsen (Region Sjælland)

Se adresseliste Liste over medlemmer i Psykoterapiudvalget
Se mere om udvalget her

Udvalget for Diagnostik, Klassifikation, Monitorering og Registrering

DPS/BUP-DK’ bestyrelser har i januar 2004 revideret og udvidet kommissoriet for og sammensætningen af Udvalget for Diagnostik, Klassifikation, Monitorering og Registrering:
Udvalget skal fungere som rådgivende organ for DPS/BUP-DK i spørgsmål vedrørende diagnostik, sygdomsklassifikation, monitorering og registrering, herunder samarbejde med
WHO, WPA og andre internationale organisationer samt Sundhedsstyrelse, Sundhedsministerium, kvalitetssikringsorganer m.m. i forhold af relevans for udvalgets arbejdsområde.

Udvalget bistår DPS/BUP-DK med faglig og teknisk rådgivning vedrørende indførelse
af nye diagnose- og klassifikationssystemer, DRG/DAGS, kvalitetsmonitoreringsdatabaser,
registre m.m. Udvalget skal løbende holde sig orienteret om aktuelle spørgsmål vedrørende diagnostik, klassifikation, monitorering og registrering og kan i samarbejde med DPS/BUP-DK’s bestyrelse og øvrige udvalg tage initiativer til orienteringsmøder, kurser m.m. om disse emner.

Overlægen ved Det Psykiatriske Centrale Forskningsregister ved Center for Psykiatrisk
Forskning (Ole Mors). Øvrige danske repræsentanter i internationale organisationer, der beskæftiger sig med diagnostik, klassifikation, monitorering og registreringsspørgsmål (WHO, WPA og lignende), er konsulenter for udvalget.

Formand: Professor, overlæge, ph.d. Ole Mors
Bup-repræsentanter: Anne Sofie Hansen og Rebekka Perlick

Professor, overlæge ph.d. Niels Bilenberg – mail Niels.Bilenberg@rsyd.dk

Forskningsudvalget

Opdateres snarest.

Arbejdsgrupper

Skema med oversigt over BUP-repræsentanter i arbejdsgrupper, råd, udvalg m.v.

FYP

FYP er en del af Dansk Psykiatrisk Selskab, DPS, og Børne- og Ungdoms Psykiatrisk Selskab i Danmark, BUP-DK.

DPS og BUP-DK er henholdsvis voksen- og børne- & ungdomspsykiaternes videnskabelige selskaber, som søger at fremme forskellige sundhedsfaglige interesser for de respektive specialer. FYP er således fortsat sammenknyttet for både voksen- og børne- & ungdomspsykiatere.  FYP har en bestyrelse bestående af 9 medlemmer, som alle er under uddannelse i enten voksen- eller børne- & ungdomspsykiatri. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen, der finder sted i forbindelse med det årlige FYP seminar i oktober måned.

FYP arbejder for forbedret uddannelse og øget arbejdsglæde blandt yngre psykiatere. Vi ønsker at fremme interesse for specialerne og dermed også rekrutteringen til dem. FYP er repræsenteret i forskellige organer og udvalg – således har vi fingeren på pulsen og er yngre lægers talerør overfor dem, der påvirker, hvor psykiatrien er på vej hen. Derfor har FYP stor relevans for yngre læger.

Bestyrelsen består af:

Troels Schmidt, formand, DPS, Region Sjælland.

Ida Maria Ingeholm Klinkby, næstformand, BUP, Region Sjælland

Anne Høyen Munk, kasserer, DPS, Region Sjælland.  

Sidse Godske Olsen, sekretær, DPS, Region Midtjylland.

Christian Nautrup Andersen, DPS, Region Syddanmark.

Helle B. Krogh, DPS, Region H. 

Christian Møller, DPS, Region H. 

Martin Rimvall, BUP, Region Sjælland  

Jesper Nørgaard Kjær, DPS, Region Midt

Hvordan bliver jeg medlem?
Medlemskab af BUP-DK giver automatisk medlemskab af FYP. 

Hvis du vil vide mere, kan du finde inspiration på FYPs hjemmeside www.fypnet.dk eller på FYPs Facebook gruppe https://www.facebook.com/groups/47311809243

Nyheder

Se hvad der er i planerne indenfor Børne- og Ungdomspsykiatrien.

Se alle nyheder her - Se alle nyhedsbreve her

Få nyhederne i din indbakke

Ønsker du at modtage nyheder fra børne- og ungdomspsykiatrien, så tilmeld dig helt enkelt her, skriv dit navn og din mailadresse og modtag løbende nyheder.

Twitter @BUP_DK

Følg vores tweets med fokus på bla.a. forskning, uddannelse af speciallæger og behandlingstilbud.

Følg os på Twitter

Indmeldelse

BUP-DK er medlem af Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS, tidl. DMS) og er tilsluttet European Society of Child and Adolescent Psychiatry (ESCAP).

Medlemskabet koster 1600,- kr. årligt, heraf går 300,- kr. til medlemskab af FYP, for hvem det er relevant. Det første års medlemskab er gratis.Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark
Tlf. 40 20 05 17