Uddannelseslæge

For at blive speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri skal man efter færdiggjort KBU have en 1-årig introduktionsstilling i børne- og ungdomspsykiatri og efterfølgende en 4-årig hoveduddannelse. Størstedelen af ens uddannelsesstilling foregår i børne- og ungdomspsykiatrien. Herudover har man en måneds ophold i henholdsvis voksenpsykiatri og pædiatri. Som en del af speciallægeuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri indgår også en psykoterapeutisk grunduddannelse.

Hvis man som yngre læge i børne- og ungdomspsykiatrien er medlem af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab, så er man også automatisk medlem af Foreningen af Yngre Psykiatere (FYP), som arrangerer en række faglige arrangementer for yngre læger på tværs af de psykiatriske specialer.

Indmeldelse i BUP-DK

Læs mere om FYP her: www.fypnet.dk

Her på siden kan du møde uddannelseslæger fra børne- og ungdomspsykiatrien og høre om, hvorfor de har valgt specialet, og hvordan det er at være uddannelseslæge i specialet.


.

Mød Carina Gammelmark der er uddannelseslæge

Man har helhedsbrillerne på

Carina Gammelmark er reservelæge i Region Nordjylland. Hun har bl.a. valgt specialet, fordi man har fokus på at udrede og behandle det hele menneske frem for et enkelt organ eller en bestemt problemstilling. Desuden betyder det noget, at arbejdet er meget alsidigt med gode muligheder for faglig udvikling herunder mange grene i specialet, man kan dygtiggøre sig indenfor.

Carina Gammelmark
Reservelæge, UKYL
Region Nordjylland

Læs karriereportræt af Carina Gammelmark- H2 læge


Formand for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab, Linda Hardisty Bramsen og næstformand, Hanne Børner, har aldrig fortrudt, at de valgte børne- og ungdomspsykiatri som speciale. De håber, at flere yngre læger vil tage I- og H-stillinger for at lære specialet at kende.
Foto: Bjarke Ørsted

Interview med Linda Bramsen og Hanne Børner

”Vi søger de bedste til det dyrebareste, livet kan byde på”

En speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri skal favne bredt. Man skal først og fremmest være læge og børne- og ungdomspsykiater, men man skal også interessere sig for politik og have kendskab til politiske beslutningsprocesser, jura, samfundsopbygning, tværfagligt og tværsektorielt samarbejde og især ledelse. Det er et speciale, hvor alle syv lægeroller kommer i spil.

Læs interview med Linda Bramsen og Hanne Børner

Ugeskrift for Læger lavede i 2018 en podcast fra Foreningen for Yngre Psykiateres årlige seminar hvor du blandt andet kan høre Yamuna Ratnasingham og Lasse Langhoff fortælle om, hvorfor de har valgt at blive speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri. https://soundcloud.com/ugeskriftet-dk/verdens-bedste-speciale

Læs Nikolaj Quaade fortælle om, hvorfor han skiftede fra pædiatrien til børne- og ungdomspsykiatri: https://www.laeger.dk/yngre-laege-i-psykiatrien-jeg-skiftede-fra-paediatri-til-boernepsykiatri

Se Mirela fortælle om sit arbejde som uddannelseslæge i børne- og ungdomspsykiatrien: http://region-midtjylland.23video.com/video/60202773/mirela-er-laege-i-borne-og

Find hele målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri her: https://bupnet.dk/wp-content/uploads/2020/03/m%C3%A5lbeskrivelse_rev._2014.pdf

Få nyhederne i din indbakke

Ønsker du at modtage nyheder fra børne- og ungdomspsykiatrien, så tilmeld dig helt enkelt her, skriv dit navn og din mailadresse og modtag løbende nyheder.

X @BUP_DK

Følg vores tweets med fokus på bla.a. forskning, uddannelse af speciallæger og behandlingstilbud.

Indmeldelse

BUP-DK er medlem af Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS, tidl. DMS) og er tilsluttet European Society of Child and Adolescent Psychiatry (ESCAP).

Medlemskabet koster 1600,- kr. årligt, heraf går 300,- kr. til medlemskab af FYP, for hvem det er relevant. Det første års medlemskab er gratis.