Psykoterapi

Psykoterapiuddannelsen er organiseret på 3 kompetenceniveauer:

Grunduddannelsen
Specialist i psykoterapi og
Supervisoruddannelsen.

Grunduddannelsen er en obligatorisk del af speciallægeuddannelsen!
I perioden 2008 til 2020 vil der være en gradvis implementering af kravene til grunduddannelsen.

Vi har skrevet et resume i skemaform af betænkningen, men du kan også læse hele betænkningen her på hjemmesiden. Det er vores håb, at denne betænkning vil medvirke til en opkvalificering af psykoterapien og at flere får lyst til at viderespecialisere sig.

Revideret psykoterapibetænkning pr. 29. september 2023 – link

Psykoterapibetænkning pr. 24. februar 2019 – link

Psykoterapibetænkning fra 2014 – link

For I og H-læger i Region H og region Sj. findes fælles Grundkursus i Psykoterapi (skal søges ved jeres respektive uddannelsessteder):

Kursusbeskrivelserne med datoer for Grundkursus i Psykoterapi (fire moduler) finder du her

Specialistuddannelse i systemisk-narrativ psykoterapi 2025 og 2026 udbydes af Region Sjælland:
Specialistuddannelse i systemisk, information.docx

Tilmeldingsblanket systemisk narrativ specialistuddannelse 2025 2026

Specialistuddannelse i psykodynamisk Psykoterapi

Kompetenceudviklingskort

I psykoterapiudvalget i Børne- og ungdomspsykiatrisk Selskab har vi udarbejdet kompetenceudviklingskort for de tre terapeutiske retninger, som uddannelseslægerne i børne- og ungdomspsykiatri skal have uddannelse og erfaring med. Der er således et kompetenceudviklingskort for psykodynamisk psykoterapi, to for kognitiv adfærdsterapi og et for systemisk/narrativ terapi.

Kompetenceudviklingskortet er ment som en hjælp til at skabe overblik over de elementer som indgår i terapien og som uddannelseslægen skal lære at forstå, anvende og få erfaring med, når vedkommende har et superviseret terapeutisk forløb med en ung eller et barn.

Kompetenceudviklingskortet er lavet som et arbejdskort, hvor der kan skrives noter. Uddannelseslægen skal have flere terapeutiske forløb for at kunne dække alle elementer på kompetenceudviklingskortet og for at få erfaring nok med den terapeutiske retning. Så det er ikke meningen, at de enkelte kompetencer skal godkendes på kompetenceudviklingskortet, men det kan være en hjælp til at skabe overblik og til at bruge i den samlede vurdering af det terapeutiske forløb som uddannelseslægen har haft. Supervisor skal fortsat godkende det samlede forløb og underskrive på det sædvanlige dokument for udført terapi.

Der er en rubrik til at underskrive på kompetenceudviklingskortet, hvor der er mulighed for at supervisor kan dokumentere, at uddannelseslægen har arbejdet med de kompetencer, der er noteret omkring på kompetenceudviklingskortet.

Kompetenceudviklingskort KAT 1

Kompetenceudviklingskort KAT 2

Kompetenceudviklingskort systemisk-narrativ

Kompetenceudviklingskort psykodynamisk

Region Sjællands børne- og ungdomspsykiatri udbyder en to årig specialist uddannelse i systemisk narrativ terapi, som starter op i februar 2023. Se Specialistuddannelse i systemisk-narrativ psykoterapi i 2023 og 2024 og kontakt evt. Julie Noack Skærbæk for uddybende oplysninger på jskar@regsj.dk
Tilmeldingsblanket systemisk narrativ specialistuddannelse

 

Plan for grundkursus i psykoterapi (BUC):

  1. 02.04.24            Emne: Mentalisering ved Janne Walløe og Stefan Lock Jensen
  2. 08.04.24            Intro til grundbegreber ved Bernadette Buhl-Nielsen og Rikke Rosholm Jørgensen
  3. 24.04.24            Psykodynamisk assessment ved Bernadette Buhl-Nielsen og Rikke Rosholm Jørgensen
  4. 11.+12.06.24    Praktisk anvendelse af begreber ved Bernadette Buhl-Nielsen og Rikke Rosholm Jørgensen

NYT

Klinik for Psykoterapi, ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling i Region Sjælland udbyder atter en 2½ årig uddannelse i Psykodynamisk Psykoterapi på specialist niveau.

Start ultimo januar 2022. For yderligere info læs her

Region Sjælland udbyder i 2019/2020 specialist uddannelse i Psykodynamisk Psykoterapi for Børn og Unge ved Klinik for Psykoterapi, Roskilde – læs mere her

Specialistuddannelse i kognitiv adfærdsterapiterapi for børn og unge tilbydes på Københavns Universitet

KAG Psykoterapi (RHP) og Region Sjælland Grundkursus i Psykoterapi for læger og
psykologer i børne- og ungdomspsykiatrien 2020
Modul: Introduktion til psykoterapi

Grundkursus i Psykoterapi for læger og psykologer i børne- og ungdomspsykiatrien 2020, Modul: Psykodynamisk teori, som udbydes af KAG Psykoterapi og Region Sjælland. Se programmet her

Grundkursus i Psykoterapi for læger og psykologer i børne- og ungdomspsykiatrien 2019, modul: Kognitiv adfærdsterapi. Se programmet her

Godkendelse af grunduddannelsen

Videreuddannelsesudvalget godkender grunduddannelsen i psykoterapi for læger i børne- og ungdomspsykiatrisk speciallægeuddannelse. Du kan finde skemaet til godkendelse af terapiforløb og supervision her (OBS: nyt skema til registrering af psykoterapi på grunduddannelsen (2014). 

Vejledning til ansøgerne før de skal ansøge om godkendelse af
grundkursus i psykoterapi.

Nedenstående skemaer skal bruges til løbende og endelig opgørelse af psykoterapi.

 

Grunduddannelsen under 2019-betænkningen:

Psykoterapiopgørelse 2020

Psykoterapiopgørelse 2017-2019

Psykoterapiopgørelse 2014-2016

 

Grunduddannelse under 2014-betænkningen:

Psykoterapiopgørelse 2017-2019 (betænkning 2014)

Psykoterapiopgørelse årgang 2014-2016, betænkning fra 2014

Psykoterapiopgørelse 2011-2013

 

Ansøgning fremsendes til:

Læge Cecilie M. F. Maibing på mail: cecilie.maria.frejstrup.maibing@regionh.dk

OBS: ansøgningen skal samles til et enkelt bilag/dokument.

Før ansøgningen indsendes, bør ansøgeren sikre sig, at supervisorernes navne er læsbare, at supervisorerne er godkendte BUP, samt at kravene i psykoterapibetænkningen er opfyldt. Listen af godkendte supervisorer kan findes på hjemmesiden.

Fristerne for indsendelse af ansøgning er som følgende: 1. februar, 1. juni, 1. september og 1. november.

Godkendelse af specialiserede psykoterapeuter og supervisorer

Psykoterapiudvalget godkender specialister og supervisorer i psykoterapi.

Læs her om ansøgningsprocedurer. Ansøgninger til udvalget behandles fire gange årligt og løbende frister for 2023 er: 1. februar, 1. maj, 1. august, 1. november.
Der tilstræbes en behandlingstid på ca. seks uger efter disse tidsfrister.

Ansøgning til godkendelse til specialist

Ansøgning til godkendelse som supervisor

 

Listen over godkendte specialister og supervisorer i psykoterapi kan læses her

Psykoterapiudvalget

Psykoterapiudvalget bidrager til at præge udviklingen af de psykoterapeutiske behandlinger for psykiatriske patienter, og vi har et godt samarbejde med det voksenpsykiatriske Psykoterapiudvalg. Vores opgaver består primært i at hjælpe med at udbrede, udvikle og opkvalificere psykoterapi inden for børne- og ungdomspsykiatrien. Derudover godkender vi ansøgere til specialist og supervisorer inden for psykoterapi.

Vi stræber mod at være så bredt repræsenteret som muligt inden for de forskellige retninger: psykodynamisk, KAT og systemisk samt rent geografisk i Danmark.

Psykoterapiudvalget består aktuelt af seks repræsentanter.

Kommissorium

Psykoterapibetænkningen 2008

Resumé af psykoterapibetænkningen 2008

Liste over medlemmer i Psykoterapiudvalget

Nyheder

Se hvad der er i planerne indenfor Børne- og Ungdomspsykiatrien.

Se alle nyheder her - Se alle nyhedsbreve her

Få nyhederne i din indbakke

Ønsker du at modtage nyheder fra børne- og ungdomspsykiatrien, så tilmeld dig helt enkelt her, skriv dit navn og din mailadresse og modtag løbende nyheder.

X @BUP_DK

Følg vores tweets med fokus på bla.a. forskning, uddannelse af speciallæger og behandlingstilbud.

Indmeldelse

BUP-DK er medlem af Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS, tidl. DMS) og er tilsluttet European Society of Child and Adolescent Psychiatry (ESCAP).

Medlemskabet koster 1600,- kr. årligt, heraf går 300,- kr. til medlemskab af FYP, for hvem det er relevant. Det første års medlemskab er gratis.