Psykoterapi

Psykoterapiuddannelsen er organiseret på 3 kompetenceniveauer:

Grunduddannelsen
Specialist i psykoterapi og
Supervisoruddannelsen.

Grunduddannelsen er en obligatorisk del af speciallægeuddannelsen!
I perioden 2008 til 2020 vil der være en gradvis implementering af kravene til grunduddannelsen.

Vi har skrevet et resume i skemaform af betænkningen, men du kan også læse hele betænkningen her på hjemmesiden. Det er vores håb, at denne betænkning vil medvirke til en opkvalificering af psykoterapien og at flere får lyst til at viderespecialisere sig.

Revideret psykoterapibetænkning pr. 24. februar 2019 – link

Psykoterapibetænkning fra 2014 – link

For I og H-læger i Region H og region SJ findes fælles grundkursus i psykoterapi (skal søges ved jeres respektive uddannelsessteder):

Kursusbeskrivelsen for 2018 med datoer finder du her

NYT

Region Sjælland udbyder i 2019/2020 specialist uddannelse i Psykodynamisk Psykoterapi for Børn og Unge ved Klinik for Psykoterapi, Roskilde – læs mere her

Specialistuddannelse i kognitiv adfærdsterapiterapi for børn og unge tilbydes på Københavns Universitet

KAG Psykoterapi (RHP) og Region Sjælland Grundkursus i Psykoterapi for læger og
psykologer i børne- og ungdomspsykiatrien 2020
Modul 1: Introduktion til psykoterapi

Grundkursus i Psykoterapi for læger og psykologer i børne- og ungdomspsykiatrien 2020, Modul 2: Psykodynamisk teori, som udbydes af KAG Psykoterapi og Region Sjælland. Se programmet her

Grundkursus i Psykoterapi for læger og psykologer i børne- og ungdomspsykiatrien 2019, modul 3: Kognitiv adfærdsterapi generelt samt behandling af angst og depression. Se programmet her

Godkendelse af grunduddannelsen

Videreuddannelsesudvalget godkender grunduddannelsen i psykoterapi for læger i børne- og ungdomspsykiatrisk speciallægeuddannelse. Du kan finde skemaet til godkendelse af terapiforløb og supervision her (OBS: nyt skema til registrering af psykoterapi på grunduddannelsen (2014). 

Vejledning til ansøgerne før de skal ansøge om godkendelse af
grundkursus i psykoterapi.

Nedenstående skemaer skal bruges til løbende og endelig opgørelse af psykoterapi.

Psykoterapiopgørelse 2011-2013

Psykoterapiopgørelse 2014-2016

Psykoterapiopgørelse 2017-2019

Psykoterapiopgørelse 2020

Ansøgning fremsendes til:

Reservelæge Meryam Javed

E-mail: Meryamjd@gmail.com

Før ansøgningen indsendes, bør ansøgeren sikre sig, at supervisorernes navne er læsbare, at supervisorerne er godkendte BUP, samt at kravene i psykoterapibetænkningen er opfyldt. Listen af godkendte supervisorer kan ikke længere findes på hjemmesiden på grund af GDPR. VIU henviser derfor til de respektive psykoterapiansvarlige overlæger ved tvivlsspørgsmål om hvorvidt en supervisor er godkendt eller ej.

Fristerne for indsendelse af ansøgning er som følgende: 1. januar, 1. april, 1. juni, 1. august og 1. november.

Godkendelse af specialiserede psykoterapeuter og supervisorer

Psykoterapiudvalget godkender specialister og supervisorer i psykoterapi.

Læs her om ansøgningsprocedurer. Ansøgninger til udvalget behandles fire gange årligt og løbende frister er: 1. jan, 1. april, 1. august, 1. november.
Der tilstræbes en behandlingstid på ca. seks uger efter disse tidsfrister.

Ansøgning til godkendelse som specialist

Ansøgning til godkendelse som supervisor

Listen over godkendte specialister og supervisorer i psykoterapi kan fås ved henvendelse til psykoterapiudvalget.

Psykoterapiudvalget

Psykoterapiudvalget bidrager til at præge udviklingen af de psykoterapeutiske behandlinger for psykiatriske patienter, og vi har et godt samarbejde med det voksenpsykiatriske Psykoterapiudvalg. Vores opgaver består primært i at hjælpe med at udbrede, udvikle og opkvalificere psykoterapi inden for børne- og ungdomspsykiatrien. Derudover godkender vi ansøgere til specialist og supervisorer inden for psykoterapi.

Vi stræber mod at være så bredt repræsenteret som muligt inden for de forskellige retninger: psykodynamisk, KAT og systemisk samt rent geografisk i Danmark.

Psykoterapiudvalget består aktuelt af fem repræsentanter.

Kommissorium

Psykoterapibetænkningen 2008

Resumé af psykoterapibetænkningen 2008

Liste over medlemmer af psykoterapiudvalget

Nyheder

Se hvad der er i planerne indenfor Børne- og Ungdomspsykiatrien.

Se alle nyheder her - Se alle nyhedsbreve her

Få nyhederne i din indbakke

Ønsker du at modtage nyheder fra børne- og ungdomspsykiatrien, så tilmeld dig helt enkelt her, skriv dit navn og din mailadresse og modtag løbende nyheder.

Twitter @BUP_DK

Følg vores tweets med fokus på bla.a. forskning, uddannelse af speciallæger og behandlingstilbud.

Følg os på Twitter

Indmeldelse

BUP-DK er medlem af Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS, tidl. DMS) og er tilsluttet European Society of Child and Adolescent Psychiatry (ESCAP).

Medlemskabet koster 1600,- kr. årligt, heraf går 300,- kr. til medlemskab af FYP, for hvem det er relevant. Det første års medlemskab er gratis.Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark
Mølleparkvej 10 | 9000 Aalborg | Tlf. 23 39 32 28